Herning Kommune

Herning Kommune

Fast stilling som social og sundhedsassistent 28-30 timer om ugen i skiftende vagter fra 1. marts 2018

Vi søger til fast stilling ved Plejecenter Søglimt en ny kollega som er uddannet social og sundhedsassistent. Stillingen er fortrinsvis i aftenvagt

Plejecenter Søglimt ligger i skønne omgivelser ca 10 km fra Herning med udsigt ud over Sunds sø

Søglimt er et plejecenter med 48 plejeboliger plus 2 aflastningsstuer

Plejecentret er opdelt i 4 afdelinger

Plejecenter Søglimt har eget produktionskøkken og dermed tæt samarbejde med køkkenet omkring ernæringen til centrets beboere. 1. januar begyndte køkkenets personale at komme mere ud i afdelingerne og tilberede noget af maden der med fokus på Leve Bo tanken

Et daghjem og et aktivitetscenter med mange forskellige tilbud til områdets ældre hører også hjemme på Søglimt

Vi søger en social og sundhedsassistent som vægter faglighed, teamsamarbejde og beboernes hverdagsliv højt og som brænder for at lære nyt og implementere dette i hverdagen

Fokus på kerneopgaven er omdrejningspunktet i vores arbejde

Ældreområdet er i konstant udvikling med nye spændende tiltag så derfor vil vi gerne tilbyde dig:

  • God introduktion via mentor ordning
  • Mulighed for at bruge nuværende kompetencer samt erhverve nye
  • Mulighed for faglig sparring med husets sygeplejersker og øvrige social og sundhedsassistenter
  • Vi arbejder med Marte Meo – du vil også blive tilbudt et grundkursus i dette
  • Du bliver kontaktperson for en gruppe beboere
  • Der er indført klippekort på plejecentrene hvilket du vil være tovholder i og sammen med beboeren arrangere aktiviteter som giver værdi for beboeren
  • Der bliver til foråret afholdt kurser i demens for alle medarbejdere
  • Fællesprog 3 og nyt omsorgssystem kommer i 2018. I den forbindelse vil du også få en central rolle
  • Vi har en aktiv personaleforening du kan være medlem af som arrangerer sociale arrangementer udenfor arbejdstid

Humor er vigtig for os. Vi har omsorg for hinanden og respekt for hinandens forskelligheder både fagligt og personligt hvilket er med til at skabe dynamik som inspirerer os til at yde vores bedste i samspillet med beboerne og hinanden

Vi håber ovenstående har vakt din interesse så du har lyst til at være med til at præge hverdagslivet ved Plejecenter Søglimt til gavn for både beboere, pårørende og kollegaer

Du er velkommen til at kontakte Centerleder Gitte Houensgaard på tlf 21 19 45 48 eller på mail: soggi@herning.dk

Du er også velkommen til at aflægge os et besøg

Løn efter gældende overenskomst

Ansøgningsfrist tirsdag den 23. januar kl 8

Ansættelsessamtaler afholdes fredag den 26. januar