Herning Kommune

Herning Kommune

Konsulent med IT kompetencer til Jobcenter Herning

Jobcenter Herning – som er en del af beskæftigelsesafdelingen under Herning Kommune - indgår i et samlet JobcenterCampus Herning og som forener vores mange beskæftigelsesrettede indsatser.

Jobcentret er etableret på Godsbanevej 1B i nye fysiske rammer, der afspejler vores ambitioner om at skabe gennemsigtighed, fælles kultur og
sammenhæng i kommunens beskæftigelsesindsats.

Vil du spille en nøglerolle i videreudviklingen af en datadrevet virksomhedsservice i Jobcenter Herning?

Har du nemt ved at sætte dig ind i it-systemer og datakilder på beskæftigelsesområdet?

Bevarer du overblikket, og kan du drive komplekse processer med flere samarbejdspartnere?

Falder det dig naturligt og får du energi ved at videreformidle din viden i et lettilgængeligt sprog på alle niveauer?

Trives du i en omskiftelig hverdag med høj grad af mulighed for selv at have indflydelse på opgavetilrettelæggelsen?

Hvis du kan svare ja til disse spørgsmål, så er du måske vores nye konsulent i Jobcenter Herning.

I Jobcenter Herning har vi en ambition om at videreudvikle en datadrevet virksomhedsservice, hvor vi på bedste vis anvender data til at iværksætte strategiske indsatser, der har til formål at matche efterspørgslen efter arbejdskraft i det lokale erhvervsliv med udbuddet af erhvervskompetencer blandt ledige i kommunen.

Vi søger efter en nøglemedarbejder, der har lysten og evnerne til at drive denne proces i mål. Udover videreudviklingen af en datadrevet virksomhedsservice vil du desuden spille en vigtig intern rolle i forbindelse med processer og koordinering af den generelle virksomhedsrettede indsats, samt support vedrørende it og løbende undervisning af medarbejdere i brugen af diverse it-systemer. Du får med andre ord muligheden for at udfylde en spændende dobbeltrolle, hvor ikke to dage er ens.

Primære arbejdsopgave

 • Skabe overblik over eksisterende it-systemer og datakilder i den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats
 • Analyse af hvordan de enkelte systemer og datakilder anvendes bedst muligt i det virksomhedsrettede arbejde
 • Koordinering og kommunikation med eksterne samarbejdspartnere
 • Udarbejdelse af konceptbeskrivelse og andre skriftlige produkter
 • Indspark til processen om koordineringen af den fælles virksomhedsrettede indsats på tværs af
 • beskæftigelsesafdelingen i Herning Kommune
 • Undervisning i brugen af it-systemer, supportfunktion og hjælp til løbende opsætning.

Vi forventer/ønsker, at du:

 • Har en relevant mellemlang/lang videregående uddannelse, ex. cand.scient.pol., cand.scient.adm., cand.it. eller lignende)
 • Har nemt ved at sætte dig ind i it-systemer og datakilder på beskæftigelsesområdet (erfaring fra området er ikke et krav, men en fordel)
 • Besidder generelt flair for it
 • Er struktureret, analytisk og i besiddelse af et ”afslutter-gen”
 • Formår at have øje for både overblik og detaljer i komplekse processer
 • Er nysgerrig og selvstændig i opgaveløsningen.

Vi tilbyder:

 • Gode kolleger i et godt arbejdsmiljø, godt humør og høj arbejdsmoral
 • God faglig vejledning og sparring
 • Indflydelse på og ansvar for egne opgaver
 • En fuldtids stilling (37 timer/uge).
Løn og ansættelsesvilkår ifølge gældende overenskomst samt efter principperne i Ny Løn.

Såfremt du har brug for yderligere oplysninger, kontakt da afsnitsleder Helle Ravn på enten telefon 96 28 50 35 eller pr. mail: jobhr@herning.dk eller gruppeleder Marc Lykke på mobil 20846913 eller pr. mail: jobma@herning.dk

Ansøgning inkl. CV samt relevante bilag skal være os i hænde senest den 24. januar 2018.
Der forventes gennemført ansættelsessamtaler den 25. og 26. januar i 2018. Der vil indgå en case til samtalen.
Der modtages kun ansøgninger.