Herning Kommune

Herning Kommune

Kvalitetsleder til Bytoften Bo- og Aktivitetscenter

Tiltrædelse snarest eller 1. april 2018.

Vi søger en leder, til at opbygge en Forsknings- og Udviklingsfunktion.
Opgaven er at initiere, varetage og sikre kvalitet i kompetenceudvikling, organisationsudvikling, kvalitetsudvikling og projekter på Bytoften.
Funktionen er tværfaglig og varetages i forhold til alle personalegrupper.
Opgaver varetages i samarbejde med forstander, afdelingsledere og koordinatorer.

Bytoften Bo- og Aktivitetscenter er en selvejende institution med driftsaftale med Herning Kommune. Målgruppen er voksne med hjerneskade og/eller fysisk handicap.

Borgerne er ramt på såvel kognitive som kropslige funktioner.

Bytoften Bo- og Aktivitetscenter rummer en genoptræningsafdeling (SEL § 107, 6 beboere), en skærmet enhed (ABL § 105 stk.2, 8 beboere), et længerevarende botilbud (ABL § 105 stk.2, 22 beboere), et bofællesskab (ABL § 105 stk.2, 6 beboere), et aktivitetscenter (SEL § 104, 50 brugere) samt bostøtte, SEL § 85, til 35 hjemmeboende borgere med erhvervet hjerneskade.

Bytoften Bo- og Aktivitetscenter har ca. 140 medarbejdere med tværfaglig baggrund ergoterapeuter, fysioterapeuter, sygeplejersker, pædagoger, sosa/sosu samt tilkøbt neuropsykolog.

Tværgående opgaver i Handicap og Psykiatri vil også kunne forekomme.

Vi forventer, at du vil være medansvarlig for

  • Kvalitetssikring og kulturskabelse i retning mod evidensbaseret, systematisk anvendelse af nyeste international og national viden
  • Udvikling af tværfaglig kompetence- og udviklingsstrategi på Bytoften
  • Igangsætning af forsknings- og udviklingsarbejde, evaluering og monitorering
  • Formidling af faglig viden/planlægning af uddannelsesforløb
  • Opdatering og ajourføring af hjemmeside og tilbudsportal
  • Organisationsudvikling på Bytoften

Vi tilbyder

  • Høj faglighed og refleksion af egen praksis blandt medarbejdere og i lederkollegiet
  • Engagerede og kompetente medarbejdere/kolleger, der brænder for neurorehabilitering/neuropædagogik
  • Et udfordrende, udviklende job med stor mulighed for at selv at præge indholdet

Læs mere på vores hjemmeside.

Ansøgningsfrist

23. februar 2018 kl. 8.00.

Samtaler forventes afholdt 27. februar 2018

For yderligere oplysninger

henvises til forstander Kirsten Fastrup tlf. 96 28 47 01 eller på mail: kobkf@herning.dk.

Ansøgning med uddannelsesbevis, udtalelser og øvrige relevante bilag bedes sendt elektronisk via Herning Kommunes hjemmeside.