Herning Kommune

Herning Kommune

Økonomikonsulent - budgetlægning

Vores budgetmedarbejder gennem mange år går på pension, og vi har brug for en person med stor faglig indsigt i den kommunale budgetlægning til at tage over på posten. En nøgleperson, som er på forkant og kan gennemskue, hvad strømninger og nye tiltag på budgetområdet betyder for Herning Kommune. En sparringspartner til ledelsen i Direktionens Stab, der kan give kvalificeret fagligt med- og modspil. Er du faglig ambitiøs og nysgerrig, og har du lyst til at være primær ansvarlig for at samle, koordinere og udvikle budgetlægningen i en af landets større kommuner, er det dig vi er på udkig efter.

Du vil indgå i et team om budgetlægningen med andre medarbejdere fra afdelingen, og du vil få samarbejdsflader ud i alle fagforvaltningerne i kommunen. Samtidig indebærer stillingen tæt og fortroligt samarbejde med ledelsen og dermed også organisatorisk flair. Herunder udarbejdelse af økonomiske beslutningsoplæg til Direktion og politisk niveau.

Dine arbejdsopgaver indeholder mere specifikt, at

  • Tilrettelægge, koordinere og udvikle kommunens processer vedrørende den tværgående budgetlægning – herunder særligt for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område
  • Budgettering af indtægtssiden med skatter, tilskud og udligning
  • Opfølgning på budgettet på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område og på indtægtssiden mm.
  • Varetage rammeudmeldning, prisfremskrivning og indberetning af budget og bevillinger i kommunens økonomisystem
  • Have/opnå viden og indsigt i budgetemner på landsplan og de af Kommunernes Landsorganisation (KL) udsendte vejledninger og aftaler
  • Udarbejde perspektiverende notater og følsomhedsanalyser.

Dine primære værktøjer vil være kommunens økonomisystem (ØS-Indsigt) og Excel til bearbejdning af data. Herudover kommunens sagsbehandlingssystem SBSYS og ledelsesinformation eLIS.

Hvem er du

  • Du har en relevant videregående uddannelse eller anden uddannelse. Du har erfaring med budgetlægning – gerne fra en kommune – og du har gode analytiske evner og stærke talmæssige egenskaber.
  • Du har lyst til og forståelse for arbejdet i en politisk ledet organisation og evner at samarbejde på tværs af organisationen.
  • Det er vigtigt, at du er struktureret og nemt kan sætte dig ind i nye systemer og opgaver. At du stiller spørgsmål og har fuld opmærksomhed på opgaven. Derudover kræver stillingen ansvarlighed og i perioder med budgetlægning en høj grad af fleksibilitet.
  • Det har stor betydning, at du har en positiv indstilling til arbejdet og kolleger krydret med et godt humør. Endelig er det vigtigt, at du er resultatorienteret og i stand til at holde mange bolde i luften på samme tid.

Hvem er vi

Du bliver en del af Direktionens Stabs afdeling for Økonomi, der udover ovennævnte opgaver følger op på hele kommunens budget og samler kommunes regnskab. Udarbejder prognoser, analyser og deltager med økonomisk sparring i tværgående projekter og beslutningsoplæg.

Vi tilbyder

Et godt arbejdsmiljø med en uformel omgangstone, hvor dialog og sparring er i højsædet. Travle perioder og korte deadlines er ikke hverdag, men vil forekomme. Gode muligheder for at sætte dit præg på stillingen, herunder gode muligheder for personlig og faglig udvikling.

Der er tale om en fuldtidsstilling med løn og ansættelse efter kvalifikationer og gældende overenskomst.

Ansøgningsfrist

mandag den 9. april kl. 10.

Ansættelsessamtaler: Forventeligt torsdag den 12. april.

Ansættelsesstart

1. juni med ansættelsessted på Herning Rådhus.

Interesseret?

Du kan få flere oplysninger om stillingen hos afdelingsleder for Økonomi, Indkøb og Sekretariatet Hanne Østergaard Rasmussen, telefon 96 28 22 22 eller på e-mail: aosho@herning.dk.