Herning Kommune

Herning Kommune

Ergoterapeuter til Træning & Aktivitet

Brænder du for at gøre en forskel og være del af en dynamisk terapeut gruppe, der arbejder på tværs af opgaver og fagområder?


Kan du tænke træning ind i borgeres og beboeres hverdag, og brænder du for arbejdsmiljø - så har vi stillingen til dig.

Vi søger to ergoterapeuter, der skal løse hverdagsrehabilitering, genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens §83a og §86 samt i mindre grad efter Sundhedsloven §140.
Træningen foregår primært i borgerens eget hjem i tæt samarbejde med hjemmeplejen, borgeren, pårørende, visitation, demensvejledere og kolleger i Træning og Aktivitet.

Du vil derudover varetage arbejdsmiljøopgaver målrettet personalet i 1-2 hjemmeplejegrupper.

Arbejdsområdet er hele Område Vest i Herning kommune med base på Aktiv Centret og/eller FuglsangSø Centret. Du vil derudover indgå i samarbejdsrelationer med den øvrige personalegruppe for at sikre et varieret og inspirerende aktivitets- og træningsmiljø i huset. Du vil i samarbejde med terapeutgruppen i hele område Vest desuden medvirke til at udvikle vores tilbud og den faglige indsats.

I Sundhed og Ældre fremmer vi borgerens mulighed for at være mest mulig herre i eget liv. Vi lægger derfor stor vægt på, at du har blik for helheder, har gode samarbejdsevner, er selvstændig og fleksibel i opgave løsningen.

Du har et godt humør og en engageret og positiv tilgang til opgaverne. Du er stolt af dit fag og kan motivere og formidle din faglige viden til borgere, brugere og kollegaer på en måde, så den fælles indsats fremmes.

Vi tilbyder dig en meget varieret hverdag, med mulighed for at have stor indflydelse på eget arbejde, samarbejde i et tværfagligt team i konstant udvikling - i tilknytning til centre med lang tradition for samarbejde med brugere og frivillige.

Stillingerne er faste stillinger og er på 30 timer ugentligt med start 15. august eller efter aftale.

Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst

Spørgsmål til stillingen kan rettes til:
Leder Lis Daugaard mobilnr: 4010 5119 eller på mail takld@herning.dk

Ansøgning med relevante bilag skal fremsendes elektronisk.
Ansøgningsfrist er den 1. juni 2018 kl. 8.00. Der afholdes samtaler i uge 23.