Herning Kommune

Herning Kommune

Anlægsgartnerelev til Herning Kommune – Drift og Service

Ønsker du at blive anlægsgartner, så er du måske den elev, vi søger hos Drift og Service

 

Du vil opnå:

  • En varierende uddannelse, der giver en grundlæggende viden om etablering og vedligeholdelse af haver, parker og grønne områder
  • En grundig viden om de forskellige planter og deres egenskaber
  • At anlægge og arbejde med driftsopgaver inden for både det grønne og grå område
  • En afveksling mellem skole og praktik i din uddannelse
  • En varieret og spændende arbejdsdag.

Vi forventer du har følgende kvalifikationer:

  • Skal kunne lide at arbejde udendørs
  • Er servicemindet, da du ofte kommer i kontakt med borgerne
  • Er loyal, positiv og ansvarsbevidst
  • Kan lide at arbejde i teams.

Kan du genkende dig selv i profilen? Har du lyst til at prøve nye udfordringer i en spændende og udviklende virksomhed, der sætter medarbejderne i fokus? Så er du måske den nye elev vi søger!

Har du evt. uddybende spørgsmål til ovennævnte stilling / profil, kan der rettes henvendelse til holdleder Steve Rasmussen på tlf. 29 68 51 34 eller holdleder Flemming Skarregaard på tlf. 20 67 42 29.

Ansøgningsfristen er: 10. juni 2018

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 25


Ansættelsestidspunktet er den 1. august 2018.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Drift og Service arbejder helhedsorienteret med driftsplanlægning, udbud og udførsel af kernedriftsopgaver inden for teknik og miljøområdet.

Vores kerneopgaver er, rengøring på skoler, institutioner og øvrige kommunale ejendomme, kantinedrift, parkdrift, idrætsanlæg, naturpleje, naturdrift, legepladser og sikkerhed, grønne områder ved skoler, vintertjeneste, belægninger, fortove, asfaltarbejder, vejdrift, vedligeholdelse af eksisterende veje, vejmandstilsyn samt udbud af kerneopgaver med afsæt i en strategisk vurdering.

Vores vigtigste formål er, at medvirke til, at Herning Kommune fortsat er en velfungerende kommune. Drift og Service løser opgaver i et samarbejde med andre offentlige myndigheder og private aktører, med det formål, at skabe mest mulig værdi inden for de tekniske, økonomiske, miljø og social givne rammer.

Drift og Service påtager sig som arbejdsplads et samfundsansvar. Vores personalepolitik bygger på social ansvarlighed og i den daglige drift tænker vi hele tiden på at skåne miljøet.