Herning Kommune

Herning Kommune

HR partner til direktionen

Kan du arbejde strategisk med en ambitiøs HR-dagsorden og skabe stærke resultater inden for ledelsesudvikling? Og har du erfaring med at arbejde med topledelse i en politisk styret organisation?


Herning Kommune søger en erfaren og proaktiv HR partner, som skal arbejde for direktørerne. HR partner strukturen har eksisteret i et år og er stadig under opbygning. Vi søger derfor en kandidat, som brænder for at komme med på en rejse, som handler om at opbygge og konsolidere en stærk HR partner struktur i organisationen, og som dermed også får mulighed for at sætte sit eget præg på processen.

Herning Kommunes HR-ambition

Opgaverne som HR partner er funderet i en forandringsambition, som direktionen arbejder målrettet med. Ambitionen er flerstrenget. For det første en ambition om at ændre en forvaltningsorienteret direktionskultur til en strategisk arbejdende og helhedstænkende direktion. For det andet en ambition om at arbejde strategisk med den samlede ledelse for – via mange virkemidler – at komme i mål med at supplere velkendt driftsledelse med nye ledelsesformer og kompetencer, som matcher de opgaver, vi har.

I Herning Kommune ønsker vi at skabe bedre løsninger for borgere og erhvervsliv. For at lykkes med det skal vi forny os – og det er lederne, der går foran og sætter retningen og tør afprøve det nye. Derfor har direktionen taget taktstokken for ledelsesudviklingen og går selv forrest.

HR partnerens opgaver

HR partneren for direktørerne forventes at levere en meget målrettet og resultatorienteret indsats, hvor direktionens ambition er den klare ledestjerne. Det kræver vedholdenhed og evnen til at holde fast, men også fleksibilitet og høj grad af organisatorisk gehør.

Der er en forventning om, at HR partneren har kompetencer med procesfacilitering på meget højt niveau, som kan sættes i spil, når strategisk vigtige dagsordner bearbejdes i direktionen.

Som HR partner besidder du personlig og professionel autoritet og er yderst kompetent til at navigere i forskellige situationer. Du forventes også at have viden, mod og drive til at udfordre og bringe andre perspektiver og løsningsmuligheder frem i dit virke som HR partner for den enkelte direktør og for direktionen som helhed.

Om dig og dine kompetencer

Du
 • har minimum 5 års erfaring fra en lignende stilling
 • har en lang videregående uddannelse og gerne en psykolog faglig baggrund
 • har dokumenterede resultater fra dit arbejde med topledelse
 • har solid erfaring med at være en del af en politisk styret organisation, og du mestrer embedsmandsrollen og dens facetter
 • har stor erfaring med og kompetencer inden for ledelsesudvikling
 • har stærke relations- og tillidsskabende kompetencer, du formår at skabe stærke alliancer til dine kunder, og du mestrer i det hele taget gode og produktive samarbejdsrelationer hele vejen rundt
 • har en ydmyg grundindstilling og går efter at dine kunder ”shiner”
 • har en pragmatisk og ansvarsfuld tilgang til løsningen af dine opgaver
 • forstår at tale organisationens sprog og målrette din kommunikation til modtageren
 • er kommunikativt stærk både i skrift og tale og kan lave skriftlige præsentationer af høj kvalitet til fremstilling i direktionen
 • har stærke procesmæssige færdigheder, og du evner at navigere i og håndtere situationer, som er præget af konflikt, modstand eller modsatrettede interesser
 • kan navigere i høj kompleksitet og motiveres af at finde løsninger på komplekse problemstillinger
 • motiveres af at arbejde alene og være solist, men er også en udpræget teamplayer og mestrer godt kollegaskab.

Vi tilbyder

Vi tilbyder en yderst interessant HR partner stilling, som giver dig mulighed for at være med til at rykke på højt prioriterede strategiske HR dagsordener og bidrage til, at et helt ledelsessystem udvikler og dygtiggør sig til gavn for vores borgere og erhvervsliv i Herning Kommune. Vi tilbyder gode muligheder for din egen personlige og faglige udvikling, og vi arbejder med sparring og feedback som redskaber i det daglige arbejde.

I Herning Kommune er der højt til loftet og en stor respekt for praksis og gode, pragmatiske løsninger. Derfor skal HR partneren besidde den nødvendige ydmyghed og en selvopfattelse, som matcher vores kultur.

HR partneren refererer til HR chefen og vil have et vigtigt samspil med kollegerne i HR afdelingen, som servicerer organisationen med en række velkendte HR ydelser. HR afdelingen er organiseret med HR Løn, HR Udvikling og HR Jura og Forsikring.

Stillingen er en fuldtidsstilling.
Afhængig af kvalifikationer kan løn- og ansættelsesvilkår aftales som special- eller chefkonsulent efter gældende overenskomst.

Vil du vide mere?

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte HR chef Benedikte Lohfert på tlf. 30 55 18 97 eller mail hrubl@herning.dk.

Ansøgningsfrist

31. maj 2018 kl. 08.00.

Vi forventer at afholde samtaler løbende. Der vil evt. blive en 2. samtalerunde inden udgangen af juni.

Stillingen er til besættelse pr. 1 august eller snarest derefter.

forbindelse med rekrutteringen vil der blive benyttet case og evt. personprofil.