Herning Kommune

Herning Kommune

Fast medarbejder til Bocentret, Bytoften Bo- og Aktivitetscenter

Er du ambitiøs på dit fags og borgernes vegne og kunne du tænke dig at være med til at udvikle Bytoften Bo- og Aktivitetscenter som Vestjysk kraftcenter for borgere med hjerneskade og fysisk funktionsnedsættelse? Hvis ja, så har vi jobbet til dig!


I vores Bocenter har vi en ledig fast stilling i skiftende vagter på 30 timer pr. uge, fra d. 1. juli 2018 eller snarest. Her vil du indgå i tværfaglige teams. Afdelingens mål er at støtte den enkelte borger i at være aktiv og deltagende i sit fremtidige liv, ud fra de ressourcer og ønsker den enkelte og dennes pårørende har. Bocentret er et permanent botilbud der henvender sig til voksne personer med erhvervet eller medfødt hjerneskade, der er kendetegnet ved betydelig og varig fysisk og/eller kognitiv funktionsnedsættelse. Beboerne har behov for støtte til at være til stede i og deltage i et fællesskab. Endvidere er der behov for individuel tilrettelagt støtte i eget hjem og/eller personlig pleje og praktisk bistand.

Denne stilling er med skiftende vagter. Der er weekendvagter hver 3. weekend.

Vi forventer, at du

  • er uddannet social- og sundhedsassistent, pædagog, sygeplejerske eller ergoterapeut
  • er tydelig og konstruktiv i din kommunikation til borger, pårørende og kollega
  • har kendskab til it og er stærk i din skriftlige kommunikation
  • kan rumme dig selv i mødet med den hjerneskadede borger
  • udviser selvstændighed, overblik og ansvarlighed i opgaveløsningen
  • vil bidrage konstruktivt i afdelingens tværfaglige samarbejde og udvikling

Vi tilbyder

  • et veltilrettelagt introforløb hvor du det første år deltager i intern undervisning
  • høj faglighed hvor vi tilskynder hinanden til løbende at reflektere over egen praksis, for at styrke den faglige udvikling
  • et udfordrende job med mulighed for en varieret arbejdsdag
  • engagerede og kompetente kolleger, der brænder for neurorehabilitering og neuropædagogik

Tiltrædelsesdatoen er 1. juli 2018 eller efter aftale.

Løn efter overenskomsten og principperne for Ny Løn.

Bytoften Bo- og Aktivitetscenter er et bo- dagtilbud for personer med fysiske handicap og senhjerneskader. Der er I alt 41 permanente boliger, 6 midlertidige boliger til rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade, fysioterapi, aktivitetscenter, bostøtte til hjerneskadede borgere i Herning Kommune, storkøkken samt købmandsbutik.
Læs mere på vores hjemmeside.

Ansøgningsfrist

29 maj 2018 kl. 8.00.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 30. maj 2018 om formiddagen.

For yderligere oplysninger

henvises til afdelingsleder Linne Mønsted, tlf. 9628 4746 eller på mail: koblm@herning.dk.

Ansøgning med uddannelsesbevis, udtalelser og øvrige relevante bilag bedes sendt elektronisk via Herning Kommunes hjemmeside.