Herning Kommune

Herning Kommune

Pædagog til Center for Børn og Forebyggelse

Center for Børn og Forebyggelse(CBF), Herning kommune, søger en pædagog på 37 timer pr. 1. august 2018.

Denne stilling ligger i det udvidede AKT team. Det udvidede AKT-teams opgave er at understøtte skoler og dagtilbud i at børn skal blive så dygtige de kan, samt at være en del af fællesskabet. Det udvidede AKT team består bla. af 4 pædagoger, for hvem opgaven er at undervise i og implementere Herningmodel Dagtilbud, herudover er opgaven at lave pædagogiske udviklingsindsatser på gruppeniveau. Pædagogerne i det udvidede AKT-teams opgave består primært i at undervise, vejlede, sparre med personalet i Herning Kommunes daginstitutioner på gruppeniveau.

Vi forventer, at du er/kan:

  • Uddannet i og kan arbejde ud fra De Utrolige Års principper og metoder
  • Intervenere på gruppe- og organisationsniveau gennem en kontraktmæssig tidsbestemt interaktion mellem to forskellige faglige enheder i den hensigt at øge og understøtte den enes problemløsningskapacitet.
  • Kan initiere et tillidsfuldt samarbejde mellem forskellige aktører – invitere de relevante aktører, ind i en faglig kompetent medinvolverende, medansvarliggørende og lærende kontekst.
  • Skabe klarhed over samspils dynamikker og mekanismer i børnefælleskaber ud fra en kontekstuel og relationel forståelse for derefter at igangsætte refleksive og handlingsorienterede udviklingsprocesser.
  • Arbejde procesorienteret og er i stand til at understøtte og koordinere en sammenhængende indsats gennem det tværfaglige samarbejde.
  • Indgå et forpligtende teamsamarbejde med de nærmeste kolleger

Vi kan tilbyde:

  • Et spændende og dynamisk arbejdsmiljø, hvor du har indflydelse på dine arbejdsopgaver og selv er med til at tilrettelægge din arbejdstid.
  • Tæt sparring i teamet, både monofagligt og tværfagligt.
  • Gode kolleger i et åbent og uhøjtideligt miljø.
  • Et udfordrende og udviklende fagligt miljø.

Løn og ansættelsesvilkår

Efter gældende overenskomst og aftalerne i Ny løn.
 

Ønsker du yderligere oplysninger

om stillingen, kan du kontakte Mette Siig Wemmelund, mail: cbfmw@herning.dk.

Søg venligst elektronisk på www.herning.dk, ledige job, hvor specielt ansøgningsskema er vedhæftet det enkelte opslag. Ansøgningen bedes vedhæftet relevante bilag.

Ved ansættelse indhentes der børneattest.

Ansøgningsfrist

Fredag 6. juni 2018 kl. 12.

Samtaler forventes afholdt mandag den 18. juni 2018.
Forventet opstart ved ansættelse: 15. august 2018