Herning Kommune

Herning Kommune

Sommerferievikarer til Skovlyset

Skovlyset består af en socialpsykiatrisk bo- og aktivitetstilbud samt en Bostøtte ordning, der lever socialpædagogisk bistand til personer i eget hjem, bosiddende i Herning Kommune. Herudover er Skovlyset praktiksted for studerende og elever samt personer i virksomhedspraktik. Skovlysets Cafe tilbud servicerer kursister og borger/medarbejdere der er tilknyttet Skovlyset. Skovlyset leverer ydelser til ca. 300 borger og har 70 medarbejdere og instruktører med forskellig faglig baggrund tilknyttet. Kørekort er en betingelse for at søge stillingerne.

Vi ønsker at rekruttere sygeplejersker, pædagoger, ergoterapeuter eller studerende med relevant faglig baggrund.

Der søges et antal vikarer der kan tage dag- aften og nattevagter i perioden 1/6 2018 til 30/9 2018. Der kan garanteres et timetal på 30 timer i gennemsnit pr. uge.

Forventning til ansøger

  • Vil arbejde med udgangspunkt i Skovlysets ideologi og faglig arbejdspraksis.
  • Vil indgå i oplæring, således viden om opgaver og borgergruppe opnås.
  • Kan se sig selv i at arbejde med mennesker med forskellige udfordringer.
  • Har gode dialog og lytte egenskaber og evner at inddrage andre i egen arbejdsproces.
  • God til at arbejde selvstændigt og systematisk med de planer og aftaler, der ligger for de enkelte borgere.
  • Er i stand til at reflektere over egen praksis. Kan justerer arbejdspraksis og er villig til at indgå aktivt i den daglige arbejdspraksis.
  • I stand til at arbejde fleksibel med borger opgaver og egen arbejdstid.


Vi tilbyder en arbejdsplads i flotte og funktionelle fysiske rammer. En arbejdsplads der er i udvikling og har fokus på at skabe gode arbejdsforhold for de ansatte bl.a. gennem en grundig oplæring/introduktion og gode kollegaer. Her er plads til at du kan udvikle dig. Vi understøtter læring på jobbet og vi arbejder med en spændende og alsidig borger gruppe.

Tiltrædelse: 1. juni 2018 eller snarest derefter.

Ansøgningsfrist: 30. maj kl. 8.00.

Ansættelsessamtaler: uge 22

Læs mere om Skovlyset på hjemmesiden www.Skovlyset-herning.dk

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til forstander Dorte Påskesen 40 71 43 16, mail slydn@herning.dk eller souschef Else Gro Nygaard 96 28 53 03.