Herning Kommune

Herning Kommune

Socialpsykiatrisk medarbejdere til Skovlyset

Skovlyset består af en socialpsykiatrisk bo- og aktivitetstilbud samt en Bostøtte ordning, der lever socialpædagogisk bistand til personer i eget hjem, bosiddende i Herning Kommune. Herudover er Skovlyset praktiksted for studerende og elever samt personer i virksomhedspraktik. Skovlysets Cafe tilbud servicerer kursister og borger/medarbejdere der er tilknyttet Skovlyset. Skovlyset leverer ydelser til ca. 300 borger og har 70 medarbejdere og instruktører med forskellig faglig baggrund tilknyttet. Kørekort er en betingelse for at søge stillingerne.

Vi ønsker at rekruttere sygeplejersker, pædagoger eller ergoterapeuter til følgende stillinger:

 • Fast stilling på 30 timer pr. uge til vores Boligdel fra den 1. juli 2018 eller snarest derefter. Stillingen indeholder dag- og nattevagter med vagt hver 2. weekend.
 • Fast tværgående stilling på 30 timer pr. uge i Boligdel samt den døgndækket Bostøtte fra den 1. juli 2018 eller snarest derefter. Stillingen indeholder dag- og aftenvagter med vagt hver 2. weekend. Stillingen er nyoprettet og skal dække behovet for vikardækning i den døgndækket Bostøtte samt dækker faste vagter i Boligdelen. Der vil således ikke være en fast normturnus rul tilknyttet stillingen. Der er krav om at ansøger stiller egen bil til rådighed.
 • Barselsvikariat på 30 timer pr. uge i Boligdelen i perioden 1. juli 2018 til 30. september 2019. Stillingen indeholder dag og nattevagter og weekendvagt hver 2. weekend.
I alle stillinger er der mulighed for at tage ekstra vagter i forbindelse med sygdom, afspadsering mv. da vi gerne anvender egne medarbejdere i vikardækning. 

Forventning til ansøger

 • Vil arbejde med udgangspunkt i Skovlysets ideologi og faglig arbejdspraksis.
 • Har bred viden om og erfaring med arbejdet omkring mennesker med psykiatriske diagnoser.
 • Har viden om og evner at anvende forskellige faglige metoder i socialpsykiatrisk praksis.
 • Har gode dialog og lytte egenskaber og evner at inddrage andre i egen arbejdsproces.
 • God til at arbejde selvstændigt og systematisk med de planer og aftaler, der ligger for de enkelte borgere.
 • Har viden om og kan anvende forskellige kommunikationsformer.
 • Er i stand til at reflektere over egen praksis. Kan justerer arbejdspraksis og er villig til at indgå aktivt i læringsgrupper.
 • I stand til at arbejde fleksibel med borger opgaver og egen arbejdstid.


Vi tilbyder en arbejdsplads i flotte og funktionelle fysiske rammer. En arbejdsplads der er i udvikling og har fokus på at skabe gode arbejdsforhold for de ansatte bl.a. gennem en grundig oplæring/introduktion og gode kollegaer. Her er plads til at du kan udvikle dig. Vi understøtter læring på jobbet og vi arbejder med en spændende og alsidig borger gruppe.

Tiltrædelse: 1. juli 2018 eller snarest derefter.

Ansøgningsfrist: 4. juni kl. 8.00.

Ansættelsessamtaler: uge 23

Mærk din ansøgning (A, B, C) ift. hvilken stilling du søger J

Læs mere om Skovlyset på hjemmesiden www.Skovlyset-herning.dk

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til forstander Dorte Påskesen 40 71 43 16, mail slydn@herning.dk eller souschef Else Gro Nygaard 96 28 53 03.