Herning Kommune

Herning Kommune

Tre pædagogiske udviklingskonsulenter til Center for Børn og Læring (CBL)

Center for Børn og Læring (CBL) søger tre engagerede og fagligt dygtige pædagogisk udviklingskonsulenter, der vil være med til at udvikle og understøtte skoler og dagtilbud i, at

 • alle børn skal blive så dygtige, de kan og
 • alle børn skal være en del af fællesskabet

CBL er en del af Børne- og Ungeforvaltningen i Herning Kommune. Her arbejder vi på at skabe en helhedsorienteret pædagogisk understøttelse af kommunens skoler og dagtilbud ud fra et 0-18 års perspektiv.

Som konsulent får du til opgave at understøtte, målstyre, facilitere, udvikle, videndele, medinddrage og oversætte i forhold til det politiske niveau, chefgruppen og det decentrale niveau – herunder borgerne.

Udover en ledelse på 4 personer, består CBL af 11 administrative medarbejdere og 10 konsulenter, der supporterer 27 dagtilbud og 30 skoler, inklusiv specialtilbud og ungdomsskole.

Der er tale om to fastansættelser, én der primært får ansvaret for dagtilbudsområdet og én, der primært får ansvaret for skoleområdet. Den sidste ansættelse er begivenhedsbestemt, og vedkommende får primært ansvaret for dagtilbudsområdet.

Vi tilbyder en spændende arbejdsplads i et dynamisk og udviklingsorienteret fællesskab med et team i konstant udvikling. Du kommer til at arbejde i en politisk styret organisation med mange interessenter, hvor dagligdagen er præget af spændende beslutninger og nye initiativer.

Du formår at gøre ændrede vilkår og forandring til en del af dagligdagen, hvilket du bruger aktivt til at udvikle skole- og dagtilbudsområdet.

Dine arbejdsopgaver

 • Igangsætte, koordinere, understøtte og følge op på projekter, indsatser og udviklingsområder på skole- og dagtilbudsområdet, blandt andet gennem dialog med decentrale enheder omkring deres praksis og udvikling heraf.
 • Implementering af folkeskolereformen og den nye dagtilbudslov.
 • Være tovholder på forløb i samarbejde med både interne og eksterne aktører og samarbejdspartnere.
 • Proces- og projektleder i forbindelse med forandrings- og udviklingsprocesser.
 • Evaluering og kvalitetsudvikling.
 • Implementering og vidensdeling af ny lovgivning og forskning.
 • Udvikle og facilitere faglige netværk.
 • Diverse opgaver af administrativ og driftsmæssig karakter.

Dine kompetencer

 • Relevant pædagogisk didaktisk uddannelsesmæssig baggrund evt. med ledelseserfaring.
 • Gerne erfaring med konsulentarbejde på forvaltningsniveau.
 • Stærke mundtlige og skriftlige kompetencer.
 • Arbejder selvstændigt og er empatisk samt inspirerende
 • Udviklingsorienteret; tænker i et 0-18 års perspektiv og er god til at samarbejde på tværs af fagligheder.
 • Åben og tillidsvækkende – god til at skabe relationer.
 • Fleksibel og servicemindet. Arbejder positivt og loyalt med de trufne beslutninger.
 • Tænker visionært og kan omsætte tanker til praksis.
 • Har overblik og kan have mange bolde i luften, også i pressede situationer.
 • Teamplayer med gennemslagskraft og humor.

Praktiske oplysninger

Stillingerne er to fuldtidsstillinger med besættelse fra 1. september 2018 samt én begivenhedsbestemt ansættelse med tiltrædelse pr. 1. oktober 2018.

Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst.

Har du spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte leder af administration og pædagogik Jørn Thomsen på 29 16 07 23.

Frist

Din ansøgning inklusiv relevante bilag skal være os i hænde senest den 25. juni 2018 kl. 8.00 og skal indsendes via Herning Kommunes hjemmeside.

I forbindelse med samtalen vil der blive anvendt personprofil.

Der afholdes samtaler mandag den 2. juli 2018.