Herning Kommune

Herning Kommune

Teknisk servicemedarbejder til Midtpunktet, Sinding

I Midtpunktet i Sinding søger vi en dygtig, fleksibel og pertentlig – gerne håndværksuddannet – pedel til at være med til at løfte de fysiske rammer i vores dejlige institution. Trives du med mange forskellige mennesker og opgaver, og er du kendetegnet ved at være pligtopfyldende og ansvarsbevidst, så er du måske den person, vi søger.

Arbejdsopgaver

Du bliver ansvarlig for daginstitutionens, skolens og hallens vedligeholdelse, herunder rengøring af hallen, omklædningsrum, toiletter, det lille kontor og kantine ved hallen (ca. 12 - 15 timer) mv. samt at ordne lettere opgaver udendørs.

Ligeledes skal du være interesseret i at arbejde på at styre varme- el- og vandforbrug i institutionen, så forbruget mindskes.

Du skal være indstillet på at indgå i et konstruktivt samarbejde med Midtpunktets medarbejdere og elever og udvise selvstændighed i forhold til at prioritere opgaverne. Dette sker i samarbejde med institutionens ledelse.

Kørekort til personbil er påkrævet.

Ansættelse

Jobbet er en 37 timers stilling, og ønskes besat pr. 15. august 2018 eller snarest herefter.
Løn i henhold til gældende overenskomst.

For yderligere information, er du velkommen til at kontakte en af Midtpunktets leder Majbritt Larsen på mobil 3024 4163 eller Merete Ortmann Sørensen på mobil 2092 9333.

Ansøgningsfrist

Din ansøgning skal være kommunen i hænde senest mandag den 25. juni, 2018, kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler sker torsdag den 28. juni 2018.Om Midtpunktet
Midtpunktet er et kommunalt kulturcentrum. Midtpunktet tilbyder mulighed for kommunalt dagtilbud 0 – 13 år, folkeskole, kommunale og lokale ældretilbud samt idræts- og forenings kulturaktiviteter arrangeret af det lokale foreningsliv.

Midtpunktet danner en lokalemæssig ramme, der giver de mange forskellige brugergrupper mulighed for at styrke lokalområdets fælles kultur, som hele tiden påvirkes og udvikles af brugerne.

Daginstitutionen Hvepsereden og Midgaarden har til huse i henholdsvis Sinding og Skibbild, og skolen har 7 klassetrin med et spor på hver fra 0. klasse til 6. klasse. Ligeledes er der tilknyttet to kommunale specialklasser med i alt 12 elever. I alt er der 188 børn i daginstitution og skole.