Herning Kommune

Herning Kommune

Pædagogmedhjælper som fast tilkaldevikar søges

Aktivitetshuset i Vildbjerg er et mindre dagtilbud i Herning Kommune, for voksne udviklingshæmmede med varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne i alderen 18-65 år.

Vores hus er opdelt i to afdelinger: ”Aktivitet og samvær” og ”Beskyttet beskæftigelse”. Alle ansatte arbejder i begge afdelinger og nogle borgere veksler mellem afdelingerne, da vi lægger stor vægt på at være fleksible i forhold til borgernes behov.

Vi arbejder med lettere produktionsopgaver for lokale virksomheder, ligesom vi arbejder kreativt, musisk, praktisk samt med varierende bevægelsesaktiviteter. Desuden er en stor del af arbejdet relationelt i forhold til at skabe trivsel i borgernes eget liv, samt i fællesskabet med hinanden.

Vi tilbyder:

 • Et hus med et engageret, positivt og empatisk personale med høj faglighed.
 • Et godt arbejdsmiljø.
 • En fleksibel og omskiftelig hverdag med mange muligheder.
 • Mulighed for og forventning til, at få indflydelse på aktiviteter og dagens øvrige indhold.
 • Mulighed for at arbejde med relationer professionelt.
 • Dialog og sparring med kolleger i hverdagen, men også mulighed for at arbejde alene omkring en gruppe borgere.

Din profil:

 • Du har humor, god energi og en anerkendende tilgang til såvel borgere som øvrigt personale.
 • Du er ansvarlig, initiativrig og fleksibel.
 • Du er i stand til at skabe gode relationer til vores brugergruppe.
 • Du skal have kørekort og kunne køre med vores borgere i en 8 personers minibus.
 • Du kan stå roligt i konfliktfyldte situationer, og være en del af konfliktløsningen.
 • Du kan planlægge og udføre fælles-skabende og meningsfyldte aktiviteter.
 • Du har en anerkendende og empatisk tilgang.
 • Du er i stand til at være alene i huset med et mindre antal borgere.
 • Du vil tage del i husets praktiske opgaver.
 • Ansøgere med erfaring fra lignende jobs indenfor handicapområdet vil blive foretrukket.
 • Det er vigtigt, at du kan nøjes med et meget varierende timetal, og træde til med kort varsel.
 • Du er moden og kan arbejde selvstændigt, da enearbejde med borgerne vil forekomme.

For yderligere oplysninger kontakt:

Daglig afdelingsleder, Lotte Pedersen på telefon 25 72 36 96 eller mail ahvlp@herning.dk
Eller
Leder, Jørgen Bitsch på telefon 96 28 46 40 eller mail trbjb@herning.dk