Herning Kommune

Herning Kommune

Ny kollega til Administrativt Team

Staben for Sundhed og Ældre søger snarest en administrativ medarbejder til vores Administrative Team.

Administrativt Team løser en række administrative opgaver til støtte for organisationen. Teamet arbejder med bl.a. udlejning af ældre- og plejeboliger, sikrer ansættelse af og koordinering med ledsagere og borgere, der er bevilget ledsageordning, sikrer afregning med borgere og leverandører for mad m.m. på plejecentre og i hjemmeplejen og administrerer en række andre ordninger, som Visitationsenheden bevilger borgerne, fx vareudbringning, post til døren, omsorgstandpleje og handicapkørsel. Arbejdet foregår i tæt samarbejde med bl.a. visitatorer, kolleger i Staben, plejecentre, Rehabiliteringscenter, andre forvaltninger, boligselskaber og ikke mindst borgere og pårørende. Herudover er der en lang række administrative opgaver, der sikrer, at hverdagen fungerer i både Staben og Visitationsenheden.

Du samarbejder med fire kolleger om at løse opgaverne, og I arbejder løbende på at udvikle og effektivisere måden, opgaverne løses på. Opgaveløsningen er selvstændig og kræver, at du er robust og kan arbejde meget struktureret og velovervejet – og samtidigt skal du kunne fungere i et tæt samarbejde med mange forskellige samarbejdspartnere. Det er meget vigtigt, at du har lyst til og er god til at tale med borgere og pårørende; også når disse er i krise, og samtalen kan være svær.

Vi tilbyder:

 • en dynamisk og spændende arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø
 • et spændende, kreativt og engageret miljø med en travl hverdag og en god og uformel omgangstone
 • gode kolleger
 • mulighed for bevægelse, mens du arbejder – vi har et bevægelseskoncept med bl.a. kontorcykler og -gåbånd

Vi forventer, at du:

 • arbejder selvstændigt og struktureret
 • har overblik, ordenssans og er ansvarsbevidst
 • har gode samarbejdsevner
 • er god til og har lyst til at tale med borgere
 • selv kan prioritere din tid
 • skriver og taler godt dansk
 • har situationsfornemmelse og godt humør
 • kan lide både drift og udvikling
 • har forståelse for arbejdet i en politisk styret organisation

Hvem er vi?

Staben for Sundhed og Ældre betjener sundheds- og ældrechefen og understøtter driftsorganisationen med administration, politisk betjening, økonomi, udvikling, uddannelse, IT m.m. Staben for Sundhed og Ældre har 24 medarbejdere. Administrativt Team er en del af Staben og udgøres af fem personer. Administrativt Team har en særlig administrativ opgave i forhold til Visitationsenheden.

Er du interesseret?

 • Stillingen er på 30 timer pr. uge.
 • Vores åbningstid er mandag fra kl. 8-16, tirsdag og onsdag fra kl. 8-15, torsdag fra kl. 8-17 og fredag fra kl. 8-14, og de 30 timer vil blive placeret inden for denne. Vi har flekstid.
 • Ansøgningsfristen er den 12. august 2018. Samtaler forventes afholdt den 20. august 2018.
 • Løn- og ansættelsesvilkår er efter den gældende overenskomst mellem KL og forhandlingsberettiget organisation.

Kontakt

Yderligere oplysninger om jobbet kan fås hos afdelingsleder Anne Christmann Ramsgaard på telefon 96 28 40 70.