Herning Kommune

Herning Kommune

Sundhedsplejerske

Vi har en spændende stilling til dig, som vil være sundhedsplejerske i Herning Kommune.

Vi kan tilbyde dig et godt introduktions- og mentorforløb de første ca. 3 måneder.


Hvis du spørger sundhedsplejerskerne i Herning Kommune, hvad der kendetegner deres arbejdsplads, vil de fortælle, at sundhedsplejerskerne er god til sparring, at sundhedsplejerskerne løbende får gode muligheder for uddannelse, at sundhedsplejerskerne har et godt tværfagligt samarbejde med socialrådgivere og psykologer.

Hvis dette gør dig nysgerrig, så søg en fast stilling i Center for Børn og Forebyggelse pr.1.9.18. eller efter aftale. Timetallet vil ligge på 32-37 timer.

Vi tilbyder dig
 • En kombineret ordning med spæd-, småbørn- og skolesundhedspleje
 • Fokus på sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse til alle familier
 • Fokus på udvikling af udvidet sundhedspleje til børn i udsatte familier
 • Fokus på udvikling af 8 måneders og 18 måneders besøg
 • Uddannelse i ADBB
 • Fokus på kompetenceudvikling, organisatorisk læring og kvalitetsudvikling af sundhedsplejerske gruppen.
 • Et dagligt samarbejde og sparring i teams af 7 – 10 højt kvalificerede sundhedsplejersker
 • I særligt udsatte familier med komplekse problemstillinger arbejder 2 sundhedsplejersker tæt sammen.
 • Samarbejde med mange forskellige faggrupper, herunder socialrådgivere, psykologer, dagplejepædagoger, skolekonsulenter og lærere og pædagoger i skoler og dagtilbud.
 • En organisation i udvikling, som vil være i front på området for børn og unge

Vi har
 • Fokus på mest muligt sundhedsfremme til alle familier
 • Øget familie- og netværksinddragelse og tæt dialog med dagtilbud og skoler
 • Et hverdagslivsperspektiv, hvor barnets tilknytning til forældre, familie og netværk er i fokus
 • Øget fokus på tidlig opsporing og intervention, sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse til ufødte og nyfødte børn og småbørn og unge i udsatte positioner.

Vi ønsker
 • At du er uddannet sundhedsplejerske
 • At du er positiv, loyal og humoristisk
 • At du har lyst til at arbejde i en afdeling med mange nye tiltag, som udvikler sig over tid gennem opkvalificering.
 • At du vil opleve, at vores fælles ”mindset” på tværs af Børn og Unge vil være din ledestjerne i opgaveløsning.
 • At du vil være med til at udvikle stærke monofaglige og tværfaglige samarbejdsrelationer

Løn- og ansættelsesvilkår efter overenskomst om Ny Løn.
Herning Kommune indhenter børne- og straffeattest ved ansættelse.

For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte funktionsleder for sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse, Gurli Wolf, tlf. 2166 7078, eller teamleder Louise Falk Lauritsen, tlf. 2948 6587. Se i øvrigt kommunens hjemmeside www.herning.dk og
http://herningmodellen.herning.dk

Ansøgning med bilag sendes elektronisk via link senest den 15. august 2018.
Ansættelsessamtaler bliver afholdt den 24. august 2018.