Herning Kommune

Herning Kommune

Fire psykologer til Center for Børn og Forebyggelse

Vær med til at tegne det tværfaglige landkort med et psykologfagligt perspektiv - Center for Børn og Forebyggelse søger 4 psykologer på almen- og specialområdet

Center for Børn & Forebyggelse i Herning arbejder for

 • Øget familie- og netværksinddragelse og tæt dialog med skoler og dagtilbud
 • Et hverdagslivsperspektiv, hvor barnets tilknytning til hverdagen i nærmiljøet bevares så vidt muligt.
 • Fokus på forebyggelse, opsporing og tidlig intervention til børn & unge i udsatte positioner
 • Fokus på vidensbaseret arbejde, målstyring og opfølgning


Læs mere på:  www.herningmodellen.herning.dk

Der er tale om 4 stillinger - 1 på 30 timer og 3 på 37 timer.

Én stilling, hvor du som psykolog primært vil betjene skoler på specialområdet. Du vil her primært betjene to af kommunes store skoler; Herningsholmskolen og Vestervangskolen.  På Herningsholmskolen vil du skulle samarbejde om alle centereleverne i alderen 6-18 år med svære generelle indlæringsvanskeligheder samt forskellige syndromer, der modtager vidtgående specialundervisning. Du vil være i tæt samarbejde med både lærere, forældre og andre relevante faggrupper. På Vestervangskolen er målgruppen for specialklasserne moderate generelle indlæringsvanskeligheder samt andre diagnosegrupper. En interesse i specialområdet er derfor en værdsat kvalitet.

3 stillinger på almenområdet, hvor du vil betjene skoler og dagtilbud om børn på 0-18 år i distriktet. Du vil være i tæt samarbejde med både øvrige kolleger i centret, lærere, forældre og øvrige fagpersoner på børn og ungeområdet. 

Som vores nye psykolog vil opgaverne være

 • Arbejde for at kommunens målsætninger for at inklusion lykkes - ”alle børn og unge er en del af fællesskabet”.
 • Skabe forandringer med pædagogisk & psykologisk viden
 • Skabe klarhed over børns behov ud fra en kontekstuel og relationel forståelse med vægt på de læringsmiljøer de indgår i.
 • Arbejde procesorienteret i og med barnets kontekst, f.eks. gennem dialog om og indkredsning af muligheder, kompetencer og løsninger.
 • Understøtte skolernes udviklingsarbejde og deltage i det tværsektorielle samarbejde med psykiatrien m.fl.
 • Bidrage til forebyggelse og opsporing af udsatte børn og unge 
 • Arbejde systematisk og anvende videns baserede metoder med omtanke for hurtigt og effektfuldt at kunne bevare barnet i sit hverdagsliv.

Vi forventer af dig, at du er

 • Uddannet psykolog (cand.psych), gerne med erfaring inden for børn- og ungeområdet og med et godt kendskab til børn og unge i udsatte positioner.
 • Indstillet på at sætte dig ind i tænkningen bag den måde vi løser opgaverne på – vi arbejder med et fælles ”mindset”.
 • Har gode skriftlige og formidlingsmæssige evner
 • Optaget af at udvikle stærke monofaglige og tværfaglige samarbejdsflader
 • I stand til at sætte dig ind i nye vidensområder og omdanne viden til praksis
 • At du har gennemslagskraft, er robust og vedholdende
 • At du kan trives med mange ”bolde” i luften i en travl hverdag
 • Har kørekort og er villig til at stille egen bil til rådighed i arbejdet

Vi kan tilbyde dig

 • En organisation i udvikling, som vil være i front på området for børn og unge
 • Tæt samarbejde med de andre 16 psykologer med PPR-funktion, ansat i Center for Børn og Forebyggelse.
 • Tæt samarbejde med mange forskellige faggrupper, herunder socialrådgivere, sundhedsplejersker, pædagoger, lærere, talelærere, ergoterapeuter og skolekonsulenter.
 • Mulighed for at præge udviklingen af det psykologfaglige arbejde


Alle kvalificerede uanset køn, alder eller etnisk baggrund opfordres til at søge stillingen. Ved ansættelse i stillingen skal straffeattest afleveres, og børneattest vil blive indhentet.

Løn er efter overenskomsten.    

Ønsker du yderligere oplysninger om stillingerne, kan du kontakte psykologfaglig leder Hans-Peter Petersen, tlf. 2028 3191 eller mail, cbfhp@herning.dk    

Søg venligst elektronisk på www.herning.dk, ledige job, hvor specielt ansøgningsskema er vedhæftet det enkelte opslag. Ansøgningen bedes vedhæftet relevante bilag.

Ansøgningsfrist: mandag d. 6. august kl. 12.00

Samtaler forventes afholdt i uge 33.

Forventet ansættelsesstart mandag den 3. september eller hurtigst muligt derefter.