Herning Kommune

Herning Kommune

Trivselspædagog til SFO og Brændgårdskolen

Brændgårdskolen og SFO søger en pædagog pr. 1. september 2018 eller snarest derefter. Stillingen er på 30 ugentlige timer, som fordeles mellem skole og SFO.

Brændgårdskolen har en idræts- og musikprofil med fokus på høj faglighed i alle fag. Skolen har nysgerrighed, dannelse, glæde og trivsel som grundkerne. Brændgårdskolen er en international og dynamisk skole, der ligger i toppen, når der laves undersøgelser af undervisningseffekten. Brændgårdskolen har en international linje i overbygningen og skaber gode verdensborgere, der får udsyn til det globale samfund. Som noget nyt i undervisningen benytter Brændgårdskolen Lego Education, der skal styrke elevernes kreative og innovative kompetencer.

Brændgårdskolens SFO er en DGI-certificeret idrætsinstitution, som er normeret til 150 elever. SFO’en er funktionsopdelt, og de bærende aktiviteter er idræt, udeliv og kreative værksteder. Årligt er vi på lejrtur. Vi vægter elevernes nysgerrighed inden for fastlagte rammer.

Pædagoger og lærere arbejder sammen om elevernes trivsel og læring. Pædagogerne indgår i undervisningen i 0. klasse til og med 4. klasse. Som trivselspædagog i skolen vil du blive koblet på klasser/hold/enkelt elever, hvor der arbejdes med gruppedynamikker. Du kan arbejde inkluderende med relationer og fællesskab. Det vil være et plus, at du har arbejdet med trivsel, eller at du har uddannelse indenfor læring, kontakt og trivsel.

Vi forventer at du

  • giver eleverne variation i hverdagen og motiverer
  • udfordrer eleverne og har forståelse for dem
  • har gode evner til at kommunikere
  • møder alle med humor, empati og anerkendelse
  • kan bevare roen og overblikket.

Vi kan tilbyde

  • gode kolleger, der har energi og humor
  • et godt og dynamisk arbejdsmiljø
  • engagerede kolleger der er hjælpsomme
  • mulighed for personlig og faglig udvikling
  • frihed til selvstændighed og teamsamarbejde.

Vi håber du har glimt i øjet og kan lide at tænde lys i andres øjne.

Henvendelse

kan ske til SFO-leder, Birthe Jensen – tlf. 96 28 79 19 eller skoleleder Dorte Lorentzen, tlf. 96 28 79 02 / 24 41 50 77.

Ansøgningsfrist

10. august via Herning Kommunes hjemmeside.