Herning Kommune

Herning Kommune

Klasselærer til 0.-1. klasse - Sinding Skole

Sinding Skole søger en uddannet lærer til 0.-1. årgang til fagene dansk med klasselærerfunktion, billedkunst og kristendomskundskab. Du skal gerne være koordinator for ressourcecentret på skolen og det er en fordel, hvis du er uddannet læsevejleder. 

Da én af vores dygtige lærere har fået andet arbejde, søger vi på Sinding Skole en uddannet lærer til en fast stilling på 37 timer ugentligt med tiltrædelse hurtigst muligt.

Sinding Skole omfatter 0.-6. klasse og med i alt 75 elever én af Herning Kommunes mindste skoler. Sinding Skole ligger 8 km nord for Herning tæt på motorvejen mellem Herning og Holstebro. Skolen er gennem flere år kendt for et højt fagligt niveau, og der er gode muligheder for at prøve nye ideer af i samarbejde med dygtige kolleger.

Sinding Skole har ”Bevægelse, Sundhed og Trivsel” som nøgleord. Dette udmønter sig blandt andet i en daglig løbetur for både børn og ansatte.

Vi søger en lærer, der kan varetage dansk i 0.-1.klasse samt billedkunst og kristendomskundskab. Der er et tæt samarbejde med de andre lærere på skolen. Du skal være rummelig, samarbejdsvillig og god til at kommunikere med elever, forældre og kolleger.

Yderligere oplysninger

Læs mere om skolen på skolens hjemmeside.

For yderligere information kan du kontakte skoleleder Majbritt Larsen på telefon 30 24 41 63.

Ansøgningsfrist

6. august 2018 kl. 12.00.

Ansættelsesprocedure

Samtaler afholdes onsdag den 8. august. Der indkaldes via e-mail.

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn fastsættes med udgangspunkt i gældende overenskomst og forhåndsaftale.

Om Midtpunktet

Midtpunktet er et kommunalt kulturcentrum. Midtpunktet er et kommunalt dagtilbud 0 – 13 år, folkeskole, kommunale og lokale ældretilbud samt idræts- og forenings kulturaktiviteter arrangeret af det lokale foreningsliv.

Midtpunktet danner en lokalemæssig ramme, der giver de mange forskellige brugergrupper mulighed for at styrke lokalområdets fælles kultur, som hele tiden påvirkes og udvikles af brugerne.

Daginstitutionen Hvepsereden og Midgaarden har til huse i henholdsvis Sinding og Skibbild, og skolen har 7 klassetrin med et spor på hver fra 0. klasse til 6. klasse. Ligeledes er der tilknyttet to kommunale specialklasser med i alt 12 elever. I alt er der 188 børn i daginstitution og skole.