Herning Kommune

Herning Kommune

Ergoterapeut til barselsvikariat i Bytoften Bo- og Genoptræning

Er du ambitiøs på dit fags og borgernes vegne og kunne du tænke dig at være med til at ud- vikle Bytoften Bo- og Aktivitetscenter som Vestjysk kraftcenter for borgere med hjerneskade og fysisk funktionsnedsættelse? Hvis ja, så har vi jobbet til dig!

I vores Bo- og Genoptræningsafdeling søger vi fra 1. oktober eller snarest en barselsvikar på 31 timer pr. uge. Der indgår aftenvagter og arbejde hver 3. weekend.

Bo- og Genoptræningen er et midlertidigt genoptrænings tilbud for voksne personer med svære til meget svære erhvervede hjerneskader. Tilbuddet er et fase tre tilbud og kan maksi- malt vare tre år. Opholdets længde afhænger af beboerens udviklingspotentiale og vurderes løbende.

I genoptræningen efter erhvervet hjerneskade arbejdes der hen imod, at den enkelte beboer bliver aktiv og deltagende i sit fremtidige liv, ud fra de ressourcer og ønsker den enkelte og dennes pårørende har.

Vi lægger vægt på, at du

  • Har erfaring eller interesse for neurofaglig rehabilitering
  • Har kendskab til ABC koncepterne og arbejdet med dysfagi ramte
  • Vil bidrage konstruktivt i afdelingens tværfaglige samarbejde og udvikling
  • Kan rumme dig selv i mødet med den hjerneskadede

Vi tilbyder

  • Høj faglighed hvor vi tilskynder hinanden til løbende at reflektere over egen praksis, for at styrke den faglige udvikling
  • Et udfordrende job, en varieret arbejdsdag i et positivt miljø præget af god kommunikation
  • Engagerede og kompetente kollegaer, der brænder for neurorehabilitering og neuropæda- gogik

Læs mere på www.bytoften.dk

Ansøgningsfristen er: 27. august 2018 kl. 8.00.

Samtaler forventes afholdt 30. august 2018.

For yderligere oplysninger henvises til afd.leder Lissi Thuen, tlf. 30 62 17 37 eller på mail: koblt@herning.dk, i ugerne 32-24 henvises til afdelingen på tlf. 96 28 47 27.

Ansøgning med uddannelsesbevis, udtalelser og øvrige relevante bilag bedes sendt elektronisk via Herning Kommunes hjemmeside.