Herning Kommune

Herning Kommune

Koordinerende sagsbehandler

CEB søger koordinerende sagsbehandler (vikariat).


Afsnit for Jobafklaring og Ressourceforløb søger en koordinerende sagsbehandler til spændende stilling med faglige udfordringer. Der er tale om et vikariat (37 timer/uge), der løber frem til 31. marts 2019. Tiltrædelse snarest muligt.

Målgruppen er borgere, som tilkendes ressourceforløb af 1-5 års varighed, hvor der er fokus på at vende tilbage til arbejdsmarkedet i størst mulig grad.
Som koordinerende sagsbehandler har du ansvar for myndighedsopgaven omkring opfølgning på indholdet i rehabiliteringsplanen for den enkelte borger. Den koordinerende sagsbehandler skal sammen med borgeren styrke de beskæftigelsesmæssige muligheder, herunder arbejde med individuelle udviklingspunkter samt motivere i retning af arbejdsmarkedet/forberedelse til arbejdsmarkedet. Der er fokus på at støtte op og fastholde borgeren i processen og dermed sikre udvikling.

Du vil blive en del af vores projekt ”Håndholdt indsats i ressourceforløb”, hvor omdrejningspunktet er reduceret sagstal, tæt opfølgning samt progression i den beskæftigelsesrettede indsats. Det forventes, at du har en empowerment baseret tilgang, hvor borgeren støttes i at finde egne ressourcer og til at tage ansvar for sin egen vej tilbage til arbejdsmarkedet.

Vores arbejdskultur bærer i høj grad præg af nysgerrighed, dynamik, ligeværdighed samt høje faglige ambitioner. Vi lægger stor vægt på, at dette afspejler sig i både vores praktiske arbejde, det kollegiale samarbejde samt i kommunikationen med borgerne og eksterne samarbejdspartnere. Vores nye kollega skal derfor kunne agere og trives i disse rammer.

Arbejdsopgaver

 • Foretage opfølgning jf. gældende lovgivning
 • Sammen med borgeren fjerne de praktiske hindringer og/eller sociale barrierer således, at han/hun opnår eller fastholdes i uddannelse eller beskæftigelse
 • Motivere og inspirere til beskæftigelse og evt. uddannelse
 • Inddrage relevante samarbejdspartnere i henhold til indholdet i den enkelte borgers rehabiliteringsplan.

Dine faglige og personlige kvalifikationer

 • Uddannet socialrådgiver eller socialformidler
 • Er initiativrig, handlingsorienteret og ser muligheder frem for begrænsninger
 • Har erfaring med relations arbejde og udvikling af borgerressourcer
 • Har erfaring med eller lyst til at arbejde tværfagligt.
 • Arbejder gerne selvstændigt, men er også holdspiller
 • Har en grundig og systematisk arbejdsstil og gode evner for formidling og kommunikation
 • Kendskab til beskæftigelsesområdet eller beslægtede områder vil være en fordel.

Vi tilbyder

 • Et fagligt stimulerende og godt arbejdsmiljø, hvor sparring er en selvfølge og supervision en mulighed
 • Et spændende arbejdsområde med mulighed for at anvende og udvikle dine socialfaglige kompetencer
 • En stor arbejdsplads hvor tværfaglighed og professionalisme prioriteres højt
 • Høj grad af medbestemmelse og mulighed for at påvirke det daglige arbejde
 • Synlig og tydelig ledelse
 • Gode kolleger med humor og let til smil
 • Et introduktionsforløb i de første uger, og derefter vil der være løbende opfølgning med kollegaer og nærmeste leder
 • Mange personalegoder, herunder mulighed for fleksible arbejdstider og hjemmearbejdsdage samt frugt- og kantineordning. Løn efter kvalifikationer.

Kontakt

Er du interesseret i at høre mere om stillingen, så kontakt venligst centerleder Christin Boel Hovmøller på 96 28 51 50 (dog ikke i uge 30-32) eller faglig specialist Else Lübker på 96 28 51 46 (dog ikke i uge 29-31).

Ansøgningsfrist

Onsdag den 15. august 2018 kl. 10.00.

Samtaler vil blive afholdt i uge 34 og 35.

CEB (Center for Erhvervsafklaring & Beskæftigelse) er en enhed i Herning Kommunes Beskæftigelsesafdeling, hvor hele sygefraværs- & jobfastholdelsesindsatsen i Herning kommune er samlet.
I CEB er der ansat ca. 80 medarbejdere. Socialfaglige rådgivere, fastholdelseskonsulenter, jobkonsulenter, læger, psykolog, fysioterapeuter, ergoterapeuter m.fl., som alle indgår i et tæt tværfagligt samarbejde i dagligdagen. CEB har desuden en bred vifte af tilbud i huset, som kan indgå i borgerens forløbsplan.
CEB-Sygefravær & Jobfastholdelse arbejder for, at alle bevarer en tilknytning til arbejdsmarkedet trods sygdom. Vi arbejder målrettet på at understøtte borgerens kontakt til arbejdspladsen under sygemeldingen, parallelt med borgerens behandlingsforløb. Vi tror på, at en god tilbagevenden til arbejdspladsen er med til at understøtte en raskmelding, og dermed forebygge en ny sygemelding. Vi har fokus på en forebyggende og tidlig indsats – og det er vores mål at komme så tidligt som muligt ud på arbejdspladsen.
Vi møder borgeren med åbenhed, nysgerrighed og respekt. Vores udgangspunkt er, at borgeren er en aktiv medskaber, der tager medansvar og ejerskab.
Læs mere om CEB på www.ceb.herning.dk.