Herning Kommune

Herning Kommune

Fast aftenvagt til Bocentret Bytoften - 30 timer

Bytoften Bo- og Aktivitetscenter søger fast aftenvagt til Bocentret – 30 timer.
Vi søger en medarbejder på gennemsnitligt 30 timer pr. uge i en fast stilling – inkl. weekendarbejde hver 3. weekend.

Er du uddannet social- og sundhedsassistent, sygeplejerske eller pædagog, og vil du være med til at skabe et godt hjemligt miljø for vores beboere i Bocentret? Er du ambitiøs på dit fags og borgernes vegne og kunne du tænke dig at være med til at udvikle Bytoften Bo- og Aktivitetscenter som Vestjysk kraftcenter for borgere med hjerneskade og fysisk funktionsnedsættelse? Så kan det være lige dig vi mangler i medarbejdergruppen!

Bocentret er et permanent botilbud, der henvender sig til voksne personer med erhvervet eller medfødt hjerneskade. Beboerne har, grundet hjerneskade, betydelig og varig fysisk og/eller kognitiv funktionsnedsættelse. Beboerne har behov for støtte til at være til stede i og deltage i et fællesskab. Endvidere er der ofte et stort behov for personlig pleje, guidning, individuel tilrettelagt støtte i eget hjem og praktisk bistand.
Afdelingens mål er at støtte den enkelte borger i at være aktiv og deltagende i sit fremtidige liv, ud fra de ressourcer og ønsker den enkelte og dennes pårørende har.

Vi ønsker at du

 • benytter en neuropædagogisk tilgang til beboerne – eller har et ønske om at tillære dig dette
 • er tydelig og konstruktiv i din kommunikation til beboer, pårørende og kollega
 • kan rumme dig selv i mødet med den hjerneskadede borger
 • udviser selvstændighed, overblik og ansvarlighed i opgaveløsningen: pleje, struktur og medicin (gældende for assistenter og sygeplejersker)
 • vil bidrage konstruktivt i afdelingens tværfaglige samarbejde og udvikling
 • har lyst til at udvikle dig indenfor dit fagområde og indenfor vores kerneopgaver
 • har kendskab til IT og kan benytte skriftlig dokumentation.

Du vil kunne forvente

 • Et veltilrettelagt introforløb, herunder intern undervisning – som også er for medarbejdere, som har været ansat på Bytoften i flere år
 • høj faglighed hvor vi tilskynder hinanden til løbende at reflektere over egen praksis, for at styrke den faglige udvikling
 • et udfordrende job med mulighed for en varieret arbejdsdag
 • engagerede og kompetente kolleger, der brænder for neurorehabilitering, neuropædagogik og KRAP.

Tiltrædelsesdatoen er den 1. oktober 2018 eller tidligere.

Løn efter overenskomsten og principperne for Ny Løn.

Bytoften Bo- og Aktivitetscenter er et bo- og dagtilbud for personer med fysiske handicap og erhvervet hjerneskade. Der er i alt 41 permanente boliger, 6 midlertidige boliger til rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade, fysioterapi, aktivitetscenter, bostøtte til hjerneskadede borgere i Herning Kommune, storkøkken og købmandsbutik.

Læs mere på vores hjemmeside.

Yderligere oplysninger

For yderligere oplysninger henvises til:
 • afdelingsleder Linne Mønsted tlf. 96 28 47 46 eller på mail koblm@herning.dk (ferie i ugerne 32-33-34) 
 • daglig koordinator Hanne Stier tlf. 96 28 47 29 eller på mail kobss@herning.dk

Ansøgning

Ansøgningsfrist er tirsdag den 14. august 2018 kl. 9.00

Ansøgning med relevante bilag bedes sendt elektronisk via Herning Kommunes hjemmeside. 

Samtaler vil blive afholdt tirsdag den 28. august i tidsrummet kl. 9.30-13.30