Herning Kommune

Herning Kommune

Ergoterapeut til Træning & Aktivitet – Nord

Da en af vores kolleger har fået nyt arbejde søger vi en ergoterapeut til Træning og Aktivitet Nord.

Stillingen indeholder hverdagsrehabilitering, vedligeholdelsestræning og genoptræning i eget hjem og på center. Der arbejdes efter servicelovens §83a og §86 samt sundhedslovens §140. Desuden indgår forflytningsundervisning og rådgivning/instruktion i forhold til hjemmeplejens fysiske arbejdsmiljø.

Der er base på Aktivitetscenter Ågården i Vildbjerg, hvor du vil komme til at få fysioterapeut og ergoterapeutkolleger. Der indgås i samarbejdsrelationer med den øvrige personalegruppe i aktivitetscentret. Ergoterapeuten vil komme til at fungere som teamterapeut med kontakt til udvalgte hjemmeplejegrupper og plejecentre.

Vi arbejder tæt sammen med visitationsafdelingen, genoptræningsenheden hjælpemiddelenheden, hjemmeplejen og sygeplejen. Vores opgave er at sikre sammenhæng mellem borgerne, hjemmeplejen og aktivitets- og træningstilbuddene i områdets aktivitetscentre.

Det forventes at du er i stand til at arbejde selvstændigt i et travlt miljø, hvor der er fokus på at skabe gode sammenhængende forløb for vores borgere.
Det er væsentligt, at du kan arbejde tværfagligt og tage ansvar for de ergoterapeutiske opgaver.

Du skal have kørekort til bil.

Løn

efter gældende overenskomst

Stillingen er på 30 t./uge og kan besættes fra 1. januar 2019.

Ansøgningsfrist

er 8. november 2018 klokken 12.00.

Samtaler forventes afholdt i uge 47.

En motiveret ansøgning med relevante bilag skal sendes elektronisk.

Spørgsmål angående stillingen

kan rettes til Leder Lars Østergaard telefon 96 28 56 64 eller på mail taklo@herning.dk eller Ergoterapeut Anne-Mette Poulsen telefon 96 28 56 65.