Herning Kommune

Herning Kommune

Leder til Molevitten

Molevitten søger ny institutionsleder pr. 1 december 2018

Da vores leder har besluttet at gå på pension mangler vi en ny, modig og visionær leder, som har lyst til at tage fat på ledelsesopgaven hos os.

Hvem er vi?
Børnehuset Molevitten er en selvejende integreret institution, der kan rumme op til 500 børn i alderen 0-10 år. Vi har pt 65 engagerede og dygtige medarbejdere. Molevitten består af tre afdelinger der er fordelt på tre forskellige adresser i Herning midtby; Paletten, Trekløveren og Ny Møllevej.

Vi arbejder ud fra de samme nationale og kommunale krav som kommunale institutioner, men som selvejende institution har ledelsen og forældrebestyrelsen en større grad af fleksibilitet i måden vi vælger at bruge og udfylde rammerne på.

Kerneopgaven i Børnehuset Molevitten er gennem omsorg og tryghed, at skabe læring og udvikling for børnene. Vores pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i Herning-modellen.

Strukturen i Børnehuset Molevitten, er bygget op omkring en bestyrelse, en institutionsleder og to pædagogiske ledere. Du vil som kommende leder, i det daglige skulle indgå i et tæt samarbejde med de pædagogiske ledere og skal derfor have lyst og evne til at lede igennem andre.
Vi søger en dygtig og fagligt velfunderet leder, der tør gå forrest og som ser udfordringer frem for begrænsninger. En leder der kan bevare overblikket i en til tider travl hverdag og samtidigt kan administrere et stort driftsbudget.

Vi søger en leder der spænder vidt:
 • Involverende og understøttende for socialt og fagligt samspil
 • Handlekraftig - med mod til at afprøve nye tanker og ideer
 • Kan håndtere kritik og organisatorisk uro
 • Dialogskabende – med blik for at se situationer fra forskellige perspektiver
 • Visionær - med strategisk analytisk sans – evner at se sammenhænge og muligheder
 • Delegerende i form af overblik, hvor detaljerne overlades til andre
 • Har en inddragende og teamorienteret tilgang til arbejdsprocesser
 • Inspirator og dygtig kommunikator, der gerne går forrest
Vi søger en leder der:
 • Har pædagogisk uddannelse.
 • Har praktisk erfaring med ledelse.
 • Lyst til at udvikle sine ledelseskompetencer.
 • Kan forvalte institutionens økonomi.
 • Kan anvende IT i løsning af ledelsesopgaver.
 • Evner at samarbejde med medarbejdere, bestyrelse, kommune og forældre.
 • Har lyst til at udvikle og nytænke
Derudover søger vi en leder, som kommunikerer åbent med bestyrelsen og som vil arbejde for at Børnehuset Molevitten også fremtidigt vil være et attraktivt og oplagt valg af daginstitution i Herning.

Vi kan tilbyde:
 • Engageret og velfungerende personale, bestyrelse- og forældregruppe.
 • En institution der vægter samarbejde, omsorg, tryghed og anerkendelse højt.
 • Godt skolesamarbejde, der bidrager til sammenhæng i børnenes hverdag.
Vi giver plads til initiativ, udvikling, nytænkning og frihed til at udforske

Hvis du ønsker en fremvisning i institutionen eller i øvrigt har spørgsmål omkring stedet eller det pædagogiske arbejde, er du velkommen til at ringe til pædagogisk leder Solveig Nielsen på tlf. 24 66 85 47. Du er ligeledes velkommen til at kontakte Pia Elgetti, leder i Center for Børn og Læring på tlf. 20 46 18 45 og bestyrelsesformand for Molevitten, Vibeke Hother på tlf. 40 56 71 91

Aflønning sker i henhold til gældende overenskomst

Du kan læse mere om Molevitten her www.molevitten.herning.dk

Stillingen søges via linket på herning.dk

Stillingen ønskes besat 1. december 2018. Ansøgning og CV sendes senest den 21. oktober 2018. Der afholdes samtaler i uge 43. Kandidater, der inviteres til samtale, vil blive bedt om at gennemføre en personprofil/test, ligesom der eventuelt gives en case i forbindelse med samtalen.