Herning Kommune

Herning Kommune

Sygeplejefaglig koordinator – 30 timer til Bytoften Bo- og Aktivitetscenter

Vi søger en sygeplejerske på gennemsnitligt 30 timer pr. uge – weekendarbejde hver 3. weekend og enkelte aftenvagter.

Kan du se dig selv som sygeplejefaglig koordinator, og vil du være med til at udvikle Bytoften Bo- og Aktivitetscenter som Vestjysk kraftcenter for borgere med erhvervet hjerneskade og fysisk funktionsnedsættelse? Så kan det være lige dig vi mangler i medarbejdergruppen!

Du vil ud over din koordinatorfunktion, tage del i den daglige pleje, kontaktpersonsroller og teamsamarbejde i afdelingen, Bocentret.

Bocentret er et længerevarende botilbud, der henvender sig til voksne personer med erhvervet hjerneskade.
Beboerne har, grundet hjerneskade, betydelig og varig fysisk og/eller kognitiv funktionsnedsættelse.
Beboerne har et stort behov for sygepleje, personlig pleje, guidning, individuel tilrettelagt støtte i eget hjem, mm.

Vi ønsker at du:

  • Arbejder ud fra en tværfaglig neuropædagogisk tilgang til beboerne
  • Kan rumme dig selv i mødet med den hjerneskadede borger
  • Vil bidrage til at udvikle Bytoftens sygeplejefaglige indsatser, herunder intern undervisning.

Du vil kunne forvente:

  • Et veltilrettelagt introforløb
  • Et udfordrende job
  • Engagerede og fagligt nysgerrige kolleger.

Tiltrædelsesdato: 1. januar 2019

Løn efter overenskomsten og principperne for Ny Løn.

Bytoften Bo- og Aktivitetscenter er et bo- og dagtilbud for personer med fysiske handicap og erhvervet hjerneskade. Der er i alt 41 permanente boliger, 6 midlertidige boliger til rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade, fysioterapi, aktivitetscenter, bostøtte til hjerneskadede borgere i Herning Kommune, storkøkken og købmandsbutik.

Læs mere på vores hjemmeside: bytoften.dk (OBS ny hjemmeside er under udarbejdelse)
 

Ansøgningsfrist er onsdag den 31. oktober 2018 kl. 9.00.


OBS: Samtaler vil blive afholdt torsdag den 8. november i tidsrummet kl. 8.00-11.00
 

For yderligere oplysninger henvises til:

Lissi Thuen, sygeplejefaglig ansvarlig og afdelingsleder i Satellitten og Bo- og Genoptræningen, telefon 9628 4737 eller på mail koblt@herning.dk
Linne Mønsted, afdelingsleder i Bocentret, tlf. 9628 4746 eller på mail koblm@herning.dk

 Ansøgning med relevante bilag bedes sendt elektronisk via Herning Kommunes hjemmeside.