Herning Kommune

Herning Kommune

Skovlyset søger Forløbskoordinator

Skovlyset er en socialpsykiatrisk bo- og aktivitetstilbud med tilknyttet Bostøtte ordning.

Herudover er Skovlyset praktiksted for studerende og elever samt personer i virksomhedspraktik. Skovlysets Cafe tilbud servicerer kursister og borgere/medarbejdere der er tilknyttet Skovlyset. Skovlyset leverer ydelser til ca. 300 borger og har 70 medarbejdere og instruktører med forskellig faglig baggrund tilknyttet.

Vi forestiller os du har en faglig uddannelse som socialrådgiver, ergoterapeut eller lign. og har erfaring med opgaven som forløbskoordinator. Stillingen er på 37 timer pr. uge. Det forventes, at du kan stille egen bil til rådighed.

Som Forløbskoordinator er du en del af koordinationsudvalget. Koordinationsudvalget har til opgave at planlægge og udarbejde forløb og indsatser til de borgere der bevilliges en ydelse ved Skovlyset.
Koordinationsudvalget laver løbende vurdering af behovet for oprettelse af nye ydelser og justering på eksisterende indsatser, herunder udvikling/implementering af nye typer af forløb. Koordinationsudvalget er ansvarlig for evaluering af kvalitetsbeskrivelse, retningslinjer og skabeloner mv.

Den daglige opgave som Forløbskoordinator, er at fungere som bindeled og formidler til medarbejderne i den almindelige Bostøtte, omkring Borgerforløb og organisatoriske forhold. Varetage socialfaglige opgaver og udredning i forbindelse med nye borgersager og igangværende borgersager. Sikre opfølgning, dokumentation og sammenhæng i Borgerforløb. Give faglig sparring til medarbejdere i den almindelige Bostøtte.

Forventning til ansøger:
  • Vil arbejde med udgangspunkt i Skovlysets ideologi og faglig arbejdspraksis.
  • Har bred viden om og erfaring med mennesker med psykiatriske diagnoser.
  • Har gode kommunikative evner, både mundtlig og skriftlig. Herunder kan anvende forskellige kommunikationsformer og IT systemer.
  • Kan håndterer formidling og koordinering af opgaver til medarbejderne i front.
  • Kan udvikle, formidle og implementerer gode Borger forløb.
  • Har organisatorisk forståelse, gode samarbejdsevner og kan udvikle arbejdspraksis i den borgernære indsats.
  • God til at arbejde selvstændigt og systematisk med de planer og aftaler, der ligger for de enkelte borgere.
  • Har gode brobyggende egenskaber og evner systematik samt dokumentation i arbejdspraksis.
  • I stand til at arbejde fleksibel med borger opgaver og egen arbejdstid.

Vi tilbyder en arbejdsplads i flotte og funktionelle fysiske rammer. En arbejdsplads der er i udvikling og har fokus på at skabe gode arbejdsforhold for de ansatte bl.a. gennem en grundig oplæring/introduktion og gode kollegaer. Her er plads til, at du kan udvikle dig. Vi understøtter læring på jobbet og vi arbejder med en spændende og alsidig borger gruppe.

Tiltrædelse: 1. december 2018 eller snarest derefter.
Ansøgningsfrist: 22. oktober kl. 8.00.
Ansættelsessamtaler: uge 43/44

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til forstander Dorte Påskesen 4071 4316, mail slydn@herning.dk. Eller souschef Else Gro Nygaard 9628 5303.