Herning Kommune

Herning Kommune

UU-vejleder til Ungevejledningen i Herning Kommune

Da en af vore erfarne medarbejdere har søgt nye udfordringer, søger vi en ny kollega som UU-vejleder. Vi tilbyder en spændende stilling i Ungevejledningen, som UU er en del af.

Der er tale om en fast 37-timers stilling til besættelse pr. 1. december 2018 eller snarest muligt.

Den primære opgave er uddannelsesvejledning i grundskolernes udskoling, uddannelsesvejledning af unge 15-17 årige samt levere uddannelsesvejledning i et fagligt fællesskab med rådgivergruppen omkring unge 18-25 år, der er på uddannelseshjælp.

Som UU-vejleder har eller opnår du en monofaglighed, der spænder mellem kollektiv uddannelsesvejledning og arrangementer for de mange, samt en håndholdt tværfaglig indsats for de unge, der har brug for at blive afklarede og parate til næste skridt i livet. Vi ser på det hele menneske og har opbygget solide samarbejdsfalder både i skolerne og med uddannelsessteder samt i virksomheder.

I jobbet indgår ligeledes en kontaktpersonsrolle for unge, der er erklæret sent uddannelsesparat eller på anden måde har brug for støtte i overgangen eller til fastholdelse i en ungdomsuddannelse.

Vi forestiller os, at vores nye UU-kollega har flere af følgende kompetencer

 • erfaring med uddannelsesvejledning f.eks. fra et andet UU-center, en produktionsskole, KUU eller AVU, ungdomsuddannelse, en ungdomsskole eller andet uddannelsestilbud
 • personlighed, der er udadvendt, selvstændig, og god til at lede sig selv og som kan arbejde alene men også i team
 • bacheloruddannelse eller tilsvarende (lærer, ergoterapeut, socialrådgiver, eller anden relevant formidler/underviseruddannelse)
 • bred og dyb viden om uddannelsessystemer og arbejdsmarked, kvalifikationskrav og muligheder
 • teoretisk baserede spørge- og lytteteknikker, som hjælper alle unge til indsigt, refleksion, erkendelse, afklaring, og handling i forhold til uddannelse og fremtidigt (arbejds-) liv
 • evne til at udføre individuel-, gruppe og kollektiv vejledning samt at veksle mellem ekspert og facilitatorrollen.

Ansøgere med erhvervserfaring vil blive foretrukket.

Vi tilbyder

 • et arbejdsområde med stor bevågenhed og store forventninger
 • stor indflydelse på egen arbejdsdag og tilrettelæggelse af opgaveløsningen
 • et fagligt stimulerende og berigende arbejdsmiljø, hvor sparring er en selvfølge
 • gode kolleger - med hang til humor
 • synlig og tydelig ledelse
 • en stor arbejdsplads, hvor tværfaglighed og professionalisme prioriteres højt
 • et spændende job i et fagområde i rivende udvikling mod kommunal ungeindsats.

Flere informationer

Er du interesseret i at høre mere om stillingen, afholdes der informationsmøde mandag den 22. oktober kl. 15.00-16.00 i Ungevejledningen, Godsbanevej 1A, 7400 Herning, lokale 0.03.

Ansøgningsfrist

Vi skal have modtaget din ansøgning senest tirsdag den 23. oktober kl. 12:00.

Samtaler vil blive afholdt torsdag den 25. oktober.