Herning Kommune

Herning Kommune

Visionær leder af bibliotekets børneindsats

GENOPSLAG

Herning Bibliotekerne søger en visionær leder af bibliotekets børneindsats.


Vil du stå i spidsen for Herning Bibliotekernes børneindsats med udvikling og drift af børnebiblioteket, sprogstimulering for de helt små, litteraturindsatser for de større og samarbejde med skoler og børneinstitutioner? Og kan du se dig selv i rollen som faglig leder af vores korps af dygtige børnekulturformidlere med specialister samlet på tværs af vores organisering?

Vi søger en leder af bibliotekets højt prioriterede, store, mange facetterede børneindsats. Stillingen indeholder faglig ledelse af store projekter og indsatsområder, der bredt involverer en stor del af bibliotekets personale og på tværs af bibliotekets områder læring, event og digicom.

Vores nye leder af børn evner at samle holdet af børnekulturformidlere på tværs af organisationen og forene solid drift med visionær udvikling frem mod at skabe et bibliotek for børn i verdensklasse. Vi forventer derfor en visionær, inspirerende, synlig og samlende leder, der formår at tænke stort for de små, og som har blik for at udnytte selv de mindste skridt til at sætte store aftryk.

Dine kompetencer

  • Relevant uddannelse
  • Ledererfaring
  • Strategisk sans og organisatorisk kompetence
  • Viden og visioner indenfor det børnekulturelle og –litterære område
  • Evnen og modet til at handle samt gennemslagskraft
  • Personlig tyngde og robusthed
  • Professionel og dygtig til samarbejde
  • Kan skabe gode relationer indadtil og udadtil
  • Humor og humør.

Områdelederen for Børn indgår i bibliotekets ledergruppe bestående af bibliotekschefen samt vicebibliotekschefen, lederen for Læring og Event og lederen for Digicom og CBU – og dermed også i den strategiske og daglige ledelse af Herning Bibliotekernes samlede virksomhed. Du bliver en del af ledergruppens tætte, tillids-, humørfyldte og arbejdsomme fællesskab, hvor serviceudvikling, fremdrift, kvalitet og økonomisk sans er omdrejningspunkter.

Stillingen er på fuldtid med tiltrædelse pr. 1. januar 2019.
Vi tilbyder en arbejdsplads, hvor der ikke er langt fra idé til handling. Vi har en uformel og uhøjtidelig omgangstone og vi tror på, at et godt arbejdsliv opnås gennem løbende dialog, medansvar, sparring og fokus på den enkeltes kompetencer.

Yderligere oplysninger

Nærmere oplysninger om stillingen gives gerne af bibliotekschef Pernille Schaltz på tlf. 24 78 25 41 / mail bibpsc@herning.dk.

Løn- og ansættelsesvilkår

Stillingen aflønnes efter gældende overenskomst og principperne i ny løn.

Ansøgningsfrist

1. november 2018 kl. 12.00.

Kun ansøgere som har søgt online via ansøgningsskema på Herning Kommunes hjemmeside vil komme i betragtning.

Herning Bibliotekerne er en institution og arbejdsplads i konstant udvikling. Det nye hovedbibliotek slår rekorder i antal besøgende, og sætter nye standarder for et nutidigt og attraktivt bibliotekstilbud. Udover at være Herning Kommunes port til verdens viden og kultur, er biblioteket et oplevelsessted for kommunens borgere med fri adgang til seks fysiske biblioteker samt et stort digitalt bibliotekstilbud. Herning Bibliotekerne er tillige centralbibliotek og varetager en række koordinerende funktioner og udviklingsopgaver for bibliotekerne i Region Midtjylland.