Herning Kommune

Herning Kommune

Sygeplejersker til Fuglsangsø Centret

Vi søger to sygeplejersker til Fuglsangsø Centret. Den ene stilling er på en skærmet enhed, hvor der er 10 faste beboere og 4 i aflastning. Stillingen er på 30 timer primært i dagvagt med aftenvagter og hver 3. weekend i 8 timers vagt. Stillingen er ledig fra 1. november eller snarest derefter.

Ligeledes har vi en stilling på vores afdeling med midlertidige pladser fra 1. januar 2019. Der er tale om en stilling på 30-33 timer pr uge, primært i dagvagt med få aftenvagter og hver 3. weekend i 8 timers vagt. På afdelingen er der 8 midlertidige pladser, hvor der kommer borgere til akut aflastning, vurderingsophold efter indlæggelse eller planlagt aflastning. Derudover yder personalet også visiteret hjælp til 16 ældreboliger. Fra 1. januar 2019 åbner vi yderligere 6 permanente plejeboliger på denne afdeling.

Da forskelligheden og kompleksiteten hos borgerne øges og forandres, stilles der flere krav til de sundhedsfaglige kompetencer. Der vil derfor være behov for mangeartede sygeplejefaglige kompetencer, ligesom der ligges vægt på gode kommunikative og relationelle kompetencer. Marte-Meo bruges i hverdagen som redskab i plejen og tilgangen til beboerne, da vi har set og oplevet, hvad netop dette kan gøre for arbejdsmiljøet, men også i trivslen for både beboere og personale.

Vi ønsker os, at du som sygeplejerske kan bidrage med

 • At indgå i den daglige helhedspleje, tage ansvar for koordineringen og planlægningen på afdelingen, samt på tværs af enheder.
 • Gode pædagogiske, relationelle og kommunikative evner.
 • Øje for trivsel og et godt arbejdsmiljø, og vil lære om og arbejde med Marte-Meo.
 • Udvikling af de samlede kompetencer i enheden og huset.
 • Opsporing af tidlig sygdom, samt forebygge indlæggelser.
 • Yde sygepleje til beboere med komplekse problemstillinger.
 • At sikre et tæt og involverende samarbejde med beboere, pårørende og de frivillige.
 • Fokus på beboernes indflydelse på eget liv, samt vægter værdighed hos den enkelte højt.
 • At være med til at sikre kvaliteten i dokumentationen og medicinhåndteringen.
 • Lyst og flair for teknologi.
 • At tage initiativ til nye tiltag.
 • At tage lederskab på det faglige område.

Vi kan tilbyde

 • En spændende arbejdsplads med en god stemning, hvor kompetenceudvikling og trivsel er i højsæde, ligesom samarbejde er i fokus.
 • Høj grad af kompetence og ansvar/medansvar.
 • En arbejdsplads, hvor der plads til og respekt for forskellighed.
 • En god introduktion og undervisning, samt imødekommenhed og hjælpsomhed.
 • Dig at være med til at skabe kulturen i bo-enheden, så stedet føles som et hjem for beboerne.
 • Fokus på nærvær.

Du er meget velkommen til at kontakte centerleder Astrid Hindhede på tlf. 9628 8461/2639 4403 på hverdage eller på mail fugas@herning.dk for yderligere oplysninger. Jeg vil også meget gerne vise dette skønne sted frem, så ring eller skriv endelig. Løn og ansættelsesvilkår er efter gældende overenskomst.

Ansøgningsfrist: 18. november 2018.

Samtaler afholdes den 21. og 22. november.

Ansøgningen skal sendes elektronisk.