Herning Kommune

Herning Kommune

Pædagog til Galaxen

Vil du være med til præge det pædagogiske indhold i vores nye institution?

Så er chancen her, vi søger en uddannet pædagog på 25 timer fra 1. november 2018 der vil være med i en spændende og udfordrende hverdag sammen med 40 gode kollegaer, der tager udgangspunkt i en anerkendende og inkluderende tilgang til børn, forældre og kollegaer. Galaxen er certificeret sangprofil institution.

Galaxen er en selvejende daginstitution, fordelt på 4 huse i Herning midtby. Vi har 150 børn fordelt på 4 vuggestuegrupper, 4 børnehavegrupper samt 2 specialgrupper. Mandag i uge 44 starter alle børn og voksne i vores nye institution på Brorsonsvej 6, tæt ved Brændgårdskolen. Den nye institution er opdelt i tre klynger, to klynger med hver to vuggestuegrupper og to børnehavegrupper og en klynge med tre specialgrupper. Den ledige stillingen er i vuggestuen

Vi søger en pædagog som

 • brænder for hverdagslivet og det pædagogiske arbejde i en vuggestue
 • i teamsamarbejde kan medvirke til at skabe tryghed, nærvær og læring i børnehøjde
 • har god energi, godt humør, samt er positiv og anerkende i kommunikation og relationen til børn, forældre og kollegaer
 • hurtigt kan skabe sig overblik, er initiativrig og udviklingsorienteret
 • kan reflektere over egen pædagogiske praksis, kan dokumentere og dele sin viden og erfaringer i sparring med kollegaer for at bevare og udvikle pædagogikken og den røde tråd på tværs af hele huset
 • kan varetage vejlederrollen til medhjælperne og uddelegere arbejdsopgaver
 • kan indgå i et teamsamarbejde med de øvrige kollegaer på stuen og resten af institutionen samt kan tage følgeskab for fællesbeslutninger
 • har et positivt livssyn, er fleksibel, omstillingsparat og løsningsorienteret
 • prioriterer et professionelt forældresamarbejde med barnet i centrum, hvor nøgleordet er samarbejde
 • kan formulere sig skriftligt og kan bruge it som arbejdsredskab.

Galaxen kan tilbyde

 • et miljø, der værdsætter mangfoldighed. I Galaxen rummer vi børn med forskellige kulturelle og etniske baggrunde samt børn med forskellige udfordringer og handicaps.
 • en institution der har som mål at skabe et trygt og imødekommende kreativt miljø, der med glæde og livskvalitet på alle måder styrker barnets udviklings- og læringsforudsætninger
 • en institution i konstant udvikling
 • en engageret personalegruppe, som ser forskelligheder som en styrke
 • en anerkendende pædagogisk tilgang baseret på Herning Model Dagtilbud (DUÅ)
 • en institution der vægter forældresamarbejdet højt
 • sidst men ikke mindst en flok dejlige børn.

Læs mere om os på vores hjemmeside.

Samtaler forventes afholdt i uge 43.

Løn og ansættelsesforhold efter gældende regler.

Spørgsmål til ovenstående

kontakt pædagogisk leder Bente Nielsen, tlf. 23 65 75 64 eller institutionsleder Susanne Kondrup, tlf. 24 79 17 19.

Frist

21. oktober 2018.