Herning Kommune

Herning Kommune

Herning Bibliotekerne søger en børnekulturformidler til bibliotekets Eventområde

Herning Bibliotekerne er en institution og arbejdsplads i konstant udvikling. Det nye hovedbibliotek slår rekorder i antal besøgende og sætter nye standarder for et nutidigt og attraktivt bibliotekstilbud. Udover at være Herning Kommunes port til viden og kultur er biblioteket et oplevelsessted for kommunens borgere med fri adgang til seks fysiske biblioteker samt et stort digitalt bibliotekstilbud. Herning Bibliotekerne er tillige centralbibliotek og varetager en række koordinerende funktioner og udviklingsopgaver for bibliotekerne i Region Midtjylland.

Vi søger en børnekulturformidler til bibliotekets Eventområde og børne- og ungegruppe, der har lyst til at arbejde både strategisk og praktisk med at styrke bibliotekets eventprofil og børnekulturelle tilbud til børn og unge. Stillingen rummer både tænkning og igangsættelse af nye indsatser og nyudvikling af eksisterende i tæt samarbejde med bibliotekets øvrige områder. Vi har netop lanceret en ny børneformidlingsstrategi og arbejder ambitiøst og målrettet på at folde den ud, særligt med fokus på børns sprog, læsning og adgang til kultur og demokratisk dannelse – for blot at nævne nogle af de hovedområder, stillingen berører.

Opgaverne ligger inden for disse områder

 • Bemanding i børnebiblioteket (også aftener og weekender).
 • Tilrettelæggelse af arrangementer målrettet børn, forældre og professionelle voksne i børnenes dagligdag.
 • Afvikling af arrangementer målrettet børn, forældre og professionelle voksne i børnenes dagligdag (også aftener og weekender).
 • Udvikling af nye tilbud og services målrettet børn og unge.
 • Projektdeltagelse/ projektledelse.

Krævede kompetencer

 • Serviceminded og engageret formidling er rygraden i din tilgang til arbejdet.
 • Du elsker at kommunikere med børn og unge.
 • Du trives med ansvar for store og små events.
 • Du skal kunne arbejde selvstændigt, fleksibelt og samtidigt være i stand til at se helheder og skabe resultater sammen med både interne og eksterne samarbejdspartnere.

Du

 • tør tænke utraditionelt og ud af boksen.
 • har evnen og modet til at handle samt gennemslagskraft.
 • kan skabe gode relationer indadtil og udadtil.
 • kan skabe resultater og bevare roen – også når der er pres på.
 • har en relevant uddannelse.


Stillingen er på fuld tid med tiltrædelse pr. 1. januar 2019. 

Vi tilbyder en arbejdsplads, hvor der ikke er langt fra idé til handling. Vi har en uformel og uhøjtidelig omgangstone, og vi tror på, at et godt arbejdsliv opnås gennem løbende dialog, medansvar, sparring og fokus på den enkeltes kompetencer.

Nærmere oplysninger om stillingen gives af områdeleder Lise Nørskov-Thomsen på biblth@herning.dk eller telefon 21 66 71 45.

Stillingen aflønnes efter gældende overenskomst og principperne i ny løn. Lønniveauet ligger på 25-35.000 kr. om måneden eksklusiv pension afhængig af kvalifikationer. Aften- og weekendarbejde indgår som en fast del af porteføljen.

Ansøgningsfrist: fredag den 9. november 2018 kl. 12.00. Kun ansøgere, som har søgt online via ansøgningsskema på Herning Kommunes hjemmeside www.herning.dk, vil komme i betragtning.

Samtaler forventes afholdt mandag den 19. november.