Herning Kommune

Herning Kommune

Centerleder til Rehabiliteringscentret og Akut Team

Sygeplejeområdet, Sundhed og Ældre, Herning Kommune søger en centerleder, som vil lede engagerede medarbejdere, og som har lyst til at spille en aktiv rolle i udviklingen af det nære sundhedsvæsen, hvor borgerne udskrives hurtigere fra sygehuset, og hvor fokus er forebyggelse frem for indlæggelse.

Du får ansvar for:

 • Rehabiliteringscentret, som er central i det nære sundhedsvæsen. Vi arbejder ud fra den rehabiliterende tankegang og har en tværfaglig personalegruppe bestående af sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere samt ernæringsassistenter, og der lægges stor vægt på den tværfaglige indsats.Rehabiliteringscentret har 30 pladser og er i gang med en udvidelse med 10 pladser til juni 2019. Vi modtager patienter fra hospitalerne og borgere fra eget hjem til et enten akutophold, vurderingsophold, rehabiliteringsophold eller venteophold.Rehabiliteringscenteret har 55 engagerede medarbejdere. Vi er uddannelsessted for studerende og elever.
 • Udekørende Akut Team, som består af 11 akutsygeplejersker med stor bredde i faglige specialer, der er tilgængelig 24/7. Der er fokus på udvikling i indsatsen i tæt samarbejde med øvrige samarbejdspartnere tværfagligt og tværsektorielt. I er sammen spydspids på den kommunale indsat i Det Nære Sundhedsvæsen.
 • Sammen med Psykiatri har vi fået Satspuljemidler til et 2-årigt projekt til at udbygge vores Akut Team med fokus på både somatik og psykiatri med opstart januar 2019.

Du vil sammen med den assisterende centerleder skabe resultater. Derudover indgår I begge i et spændende lederteam i Sygepleje Området.

Sygepleje Området består af sygepleje hele døgnet og nat hjemmehjælp til alle borgere i Frit Valg, Rehabiliteringscenteret, Akut Team og udvalgte konsulenter.
 

Dine ansvarsområder bliver blandt andet:

 • At lede medarbejdere og at indgå i et tæt samarbejde med den assisterende centerleder
 • At varetage det økonomiske og faglige ansvar for centret og Akut Team
 • At tegne og bidrage aktivt til udviklingen af centrets kultur, tværfaglighed og trivsel
 • At samarbejde på tværs af Sundhed og Ældre om udvikling af centret samt være centrets ansigt udadtil
 • At videreudvikle akutfunktionen
 • At være på forkant med udviklingen inden for det nære sundhedsvæsen og sammen med medarbejdere implementere nye tiltag
 • At deltage i ledelse med de øvrige ledere og chef for sygepleje.

Vi ønsker os en leder, der:

 • Har en bred sygeplejefaglig baggrund, og som samtidig har en stærk tværfaglig og tværsektoriel opmærksomhed
 • Har en lederuddannelse på diplomniveau
 • Har gode samarbejdsevner og er anerkendende, inddragende og tydelig i sin ledelsesstil
 • Kan motivere og skabe fælles retning
 • Har et godt overblik og er en dygtig kommunikator
 • Er helhedsorienteret, visionær og innovativ og formår at få alle med, når nye tiltag skal implementeres
 • Har politisk forståelse.

Hvis du kan se dig selv i ovenstående, så er du måske den centerleder, vi søger.

Stillingen er ledig til besættelse den 1. februar 2019. Løn og ansættelsesvilkår forhandles i henhold til gældende overenskomst.

Der er ansøgningsfrist mandag den 10. december 2018 kl. 8.00.

Der bliver afholdt ansættelsessamtaler mandag den 17. december 2018 og muligvis tirsdag den 18. december 2018. I forbindelse med samtalen vil der blive anvendt personprofil.

Du er velkommen til at få en rundvisning.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Chef for Sygepleje, Gitte Nørgaard på gitte.noergaard@herning.dk eller mobil: 21 34 16 99.