Herning Kommune

Herning Kommune

Afløsere til hverdags- og eller weekendarbejde og sommerferievikarer til sommeren 2019 til Bytoften Bo- og Aktivitetscenter

Bytoften Bo- og Aktivitetscenter søger løbende afløsere til hverdags- og/eller weekendarbejde i Bocentret.

Vi søger også sommerferievikarer til sommeren 2019Er du i gang med en videregående uddannelse indenfor eksempelvis fysio-/ergoterapi, sygepleje eller pædagogik og kunne du tænke dig at supplere din uddannelse med praksiserfaring og en vigtig udbygning af dit CV?
Hvis ja, så har vi jobbet til dig!

I vores Bocenter har vi løbende ledige vikarstillinger både til fast arbejde hver 3. weekend (lørdag-søndag), men også som tilkaldevikar. Vi oplever en løbende udskiftning af vikarer, bl.a. når de bliver færdiguddannede og får fast arbejde, nogle her hos os. Bocentret er et permanent botilbud, der henvender sig til voksne personer med erhvervet eller medfødt hjerneskade. Beboerne har, grundet hjerneskade, betydelig og varig fysisk og/eller kognitiv funktionsnedsættelse. Beboerne har behov for støtte til at deltage i et fællesskab. Endvidere er der ofte et stort behov for personlig pleje, guidning, individuel tilrettelagt støtte i eget hjem og praktisk bistand.

Afdelingens mål er, at støtte den enkelte borger i at være aktiv og deltagende i sit eget liv, ud fra de ressourcer og ønsker den enkelte og dennes pårørende har.

Vi ønsker, at du:
  • er tydelig og konstruktiv i din kommunikation til borger, pårørende og kollega
  • kan rumme dig selv i mødet med den hjerneskadede borger
  • vil påtage dig plejeopgaver
  • har kendskab til it og skriftlig dokumentation.

Du vil kunne forvente:
Et veltilrettelagt introforløb.
Høj faglighed hvor vi tilskynder hinanden til løbende at reflektere over egen praksis, for at styrke den faglige udvikling
Et udfordrende job med mulighed for en varieret arbejdsdag
Engagerede og kompetente kolleger, der brænder for neurorehabilitering og neuropædagogik

Tiltrædelsesdato: Vi ansætter løbende.
Løn efter overenskomst og principperne for Ny Løn.

Bytoften Bo- og Aktivitetscenter er et bo- og dagtilbud for personer med fysiske handicap og erhvervede hjerneskader. Der er i alt 41 permanente boliger, 6 midlertidige boliger til rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade, fysioterapi, aktivitetscenter, bostøtte til hjerneskadede borgere i Herning Kommune, storkøkken samt købmandsbutik.

Læs mere på www.bytoften.dk

Send din ansøgning med relevante bilag snarest muligt, da vi vurderer løbende.
Sidste frist i denne omgang er sat til den 1. marts 2019.

Ansøgning med relevante bilag bedes sendt elektronisk via Herning Kommunes hjemmeside.

For yderligere oplysninger henvises til afdelingsleder: Linne Mønsted tlf. 9628 4746 eller på mail koblm@herning.dk