Herning Kommune

Herning Kommune

Pædagoger til Nørrevænget

Nørrevænget søger tre pædagoger til en fast stilling og to vikariater

Bliv en del af et nystartet døgntilbud, med fokus på faglighed og trivsel for både borgere og medarbejdere.


Nørrevænget er en del af Herning Kommunes tilbud til mennesker med autisme spektrum forstyrrelser og ligger i naturskønne omgivelser i Vildbjerg.
Organisatorisk hører vi sammen med Botilbuddet Mosaikken, Bofællesskabet Thrigesvej og Bo- og dagstilbuddet Fortuna.

Nørrevænget startede 1. juni 2018 og danner ramme for otte pladser efter SEL §107 midlertidige døgntilbud, to pladser efter SEL §108 længerevarende botilbud med integreret aktivitetstilbud og en aflastningsplads.

Med udgangspunkt i den enkelte borgers muligheder, ønsker og behov etableres en dagligdag, der tager sigte på individuel udvikling eller fastholdelse af indlærte færdigheder. Helt overordnet er den pædagogiske opgave at opnå et samarbejde med borgeren. Det er ofte et langvarigt og krævende arbejde for pædagogen at opnå dette, fordi det betyder at du skal samarbejde med mennesker der på mange måder tænker, handler og ”er i verden” på en væsentligt anderledes måde end du er som neurotypisk.

Derfor skal indsatsen bygge på en ydmyg, men ikke utydelig og indlevende men ikke flydende tilgang. Som medarbejder skal du derfor være indstillet på at samarbejdet er en dialektisk proces, som skal udvikles og vedligeholdes konstant.
Det ligger os på sinde at vi altid møder borgerne med accept, venlighed, respekt, og faglighed.
Vi vil gerne skabe de bedste betingelser for at borgeren oplever et liv med meningsfuldhed og trivsel – og vi er bevidste om at det ofte vil være meget svært at bruge os selv, vores egne normer og livsanskuelser som guideline for dette.

KRAP og neuropædagogik danner basis for den tilgang vi har til at samarbejde med borgerne. Det betyder at vi prøver at se bag om adfærden og undersøge mestringsstrategier.

Vi kan tilbyde en spændende og dynamisk arbejdsplads med høj faglighed og et omfattende introduktionsprogram, så du er klædt godt på til opgaven.
Som medarbejder hos os er det nødvendigt at du i samarbejde med kollegaer kan opbygge, tilpasse og vedligeholde en struktur, der skaber mening for borgeren. Du skal også kunne tilbyde et roligt nervesystem til borgere i affekt.

Du skal være villig til at arbejde struktureret og kunne trives med at navigere i det spillerum der skabes i strukturer og rammer. Du skal ligeledes have lyst til at indgå i og udføre dokumentationsarbejde

Arbejdet er i skiftende vagter, samt hver 2. weekend, helligdage og ferie, da vi er et døgndækket tilbud.

Stillingerne vil have et ugentligt timeantal på mellem 30 og 35 timer

Tiltrædelse sker gerne 1. januar 2019, men vi venter gerne på de rigtige kandidater.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til Ny Løn og gældende overenskomst.

Ansøgning gerne med udtalelser, samt dokumentation for uddannelse, SKAL sendes elektronisk via Herning kommunes hjemmeside.

Ansøgningsfrist

12. december 2018 kl. 8.00.

Samtaler forventes afholdt fredag den 21. december 2018.

Yderligere oplysninger

kan fås ved henvendelse til
  • afdelingsleder Laura Farcinsen, thrlf@herning.dk / tlf. 96 28 48 81 – Thrigesvej og Nørrevænget
  • leder, Jette Bundgaard Christensen, mosjc@herning.dk / tlf. 96 28 48 52, Mosaikken – Thrigesvej, Fortuna og Nørrevænget