Herning Kommune

Herning Kommune

Sygeplejerske eller social- og sundhedsassistent til Bytoften Bo- og Aktivitektscenter

Bytoften Bo- og Aktivitetscenter søger sygeplejerske eller social- og sundhedsassistent med interesse for videreuddannelse og neuropædagogik til Bo- og Genoptræningsafdeling.

Er du ambitiøs på dit fags- og borgernes vegne, og kunne du tænke dig at være med til at udvikle Bytoften Bo- og Aktivitetscenter som Vestjysk kraftcenter for borgere med hjerneskade og fysisk funktionsnedsættelse? Hvis ja, så har vi jobbet til dig!

I vores Bo- og Genoptræningsafdeling søger vi fra 1. januar 2019 eller snarest en sygeplejerske eller social- og sundhedsassistent. Der indgår arbejde hver 3. weekend og enkelte aftenvagter. Timetallet er 31 timer pr. uge, men det kan der forhandles om. Vi er et højt specialiseret tilbud, hvilket fordrer, at du er indstillet på at videreuddanne dig i takt med de krav, der stilles til rehabilitering på det niveau.

Bo- og Genoptræningen er et midlertidigt fase trerehabiliterings tilbud for voksne personer med svære til meget svære erhvervede hjerneskader. Opholdets længde afhænger af borgerens udviklingspotentiale og vurderes løbende. Den typiske varighed er 3-6 måneder.

I rehabiliteringen efter erhvervet hjerneskade arbejdes der hen imod, at den enkelte beboer bliver aktiv og deltagende i sit fremtidige liv, ud fra de ressourcer og ønsker den enkelte og dennes pårørende har.

Vi lægger vægt på, at du

  • har erfaring eller interesse for neurologisk sygepleje og dokumentation heraf
  • har kendskab til neurofaglig rehabilitering, herunder ABC koncepterne og neuropædagogik
  • vil bidrage konstruktivt i afdelingens tværfaglige samarbejde og udvikling
  • kan rumme dig selv i mødet med den hjerneskadede borger.

Vi tilbyder

  • høj faglighed hvor vi tilskynder hinanden til løbende at reflektere over egen praksis, for at styrke den faglige udvikling
  • et udfordrende job, en varieret arbejdsdag i et positivt miljø præget af god kommunikation
  • engagerede og kompetente kollegaer, der brænder for neurorehabilitering og neuropædagogik.

Læs mere på vores hjemmeside.

Yderligere oplysninger

For yderligere oplysninger henvises til afdelingsleder Lissi Thuen på tlf. 30 62 17 37 eller koblt@herning.dk

Ansøgningsfrist

Vi skal have modtaget din ansøgning senest den 18. december 2018 kl. 08:00.

Samtaler forventes afholdt den 20. december 2018.

Ansøgning med uddannelsesbevis, udtalelser og øvrige relevante bilag bedes sendt elektronisk via Herning Kommunes hjemmeside.