Herning Kommune

Herning Kommune

Teamleder for PPR-psykologer i Center for Børn og Forebyggelse

Center for Børn og Forebyggelse, Herning kommune, søger fuldtids Teamleder til ledelsen af PPR-psykologerne.

Er du uddannet psykolog med ledelseserfaring og kan du skabe retning i en kompleks hverdag under modsætningsfyldte krav.

Så er dette jobbet for dig

I Center for Børn og Forebyggelse, Herning Kommune, arbejder vi for at skabe aktive medborgere i et demokratisk samfund. Det gør vi ved at understøtte barnet, den unge og deres familie, så de bedst muligt bliver i stand til at mestre et hverdagsliv.
Læs mere på: www.herningmodellen.herning.dk

PPR opgaven skal løses ved gennem deltagelse i praksis, hvor PPR gør sig til en del af feltet. PPR skal gå foran, ved siden af og bag ved, så PPR bliver medskabere af løsningerne, en aktiv part i dem og følger dem løbende.

I PPR skal sikre at specialistviden bringes ind med fokus på effekter, hvor samarbejdspartnerne og deres perspektiv er udgangspunktet, således ansvar for børnenes trivsel og læring fastholdes i almensystemet.

Psykologgruppen i Center for Børn og Forebyggelse består af 17 psykologer, der varetager PPR opgaver inden for 0-18 års området.

Brænder du for at sikre, psykologfaglig udvikling og kvalitet med særligt fokus på trivsel ved at

 • Forstå psykologernes dagligdag og de udfordringer, de står overfor.
 • Skabe motivation, ejerskab og vilje til handling
 • Sikre psykologerne føler sig anerkendt og understøttet i opgaveløsningen.
 • Skabe gode rammer for videns- og erfaringsudveksling gennem en reorganisering af psykologgruppens supervision, samt deres kompetenceudvikling
 • Løbende udvikle psykologernes faglighed og sikre, at de har de færdigheder, der skal til for at løse deres primære arbejdsopgaver.
 • Være troværdig og klar i din kommunikation.

Brænder du for faglig ledelse med fokus på at

 • Det professionelle udgangspunkt er opgaven
 • Faglige indsatser er rodfæstet i en fælles forhandlet kvalitet på teamniveau
 • Medarbejderne får organisatorisk opbakning til at håndtere faglige afgørelser over for skoler, dagtilbud og borgere.
 • Det er gennemskueligt, hvordan opgaven løses og med hvilken begrundelse
 • Sikre dokumentation af praksis gennem evaluering og opfølgning
 • Koordinering og styring af tværgående og tværfaglige samarbejdsprocesser med interne og eksterne samarbejdspartnere.
 • Skabe mulighederne for, at psykologerne kan arbejde sammen med de andre fagligheder i CBF

Vi kan tilbyde dig

 • En organisation i udvikling, som vil være i front på området for børn og unge
 • Du bliver en del af en dynamisk og samarbejdsorienteret PPR ledergruppe og en udvidet ledergruppe i CBF
 • Tæt samarbejde med PPR ansvarlig leder
 • Mulighed for at præge udviklingen af det psykologfaglige arbejde
 • Være med i et tæt tværfagligt samarbejde på hele Børn og Unge området.
Alle kvalificerede uanset køn, alder eller etnisk baggrund opfordres til at søge stillingen. Ved ansættelse i stillingen skal straffeattest afleveres og børneattest vil blive indhentet.

Løn

er efter overenskomst.

Ønsker du yderligere oplysninger

om stillingen, kan du kontakte psykologfaglig centerleder Mette Siig Wemmelund, telefon 21 54 49 47 eller mail, cbfmw@herning.dk

Søg venligst elektronisk på www.herning.dk, ledige job, hvor specielt ansøgningsskema er vedhæftet det enkelte opslag. Ansøgningen bedes vedhæftet
relevante bilag.

Ansøgningsfrist

mandag den 7. januar 2019.

Samtaler forventes afholdt i uge 3.

Forventet ansættelsesstart 1. marts 2019.