Herning Kommune

Herning Kommune

Sagsbehandler til fleksjobteamet Jobcenter Herning

Jobcenter Herning – som er en del af beskæftigelsesafdelingen under Herning Kommune - indgår i et samlet Jobcenter Campus Herning og som forener vores mange beskæftigelsesrettede indsatser.

Jobcentret er etableret på Godsbanevej 1B i fysiske rammer, der afspejler vores ambitioner om at skabe gennemsigtighed, fælles kultur og sammenhæng i kommunens beskæftigelsesindsats.

Fleksjobteamet i Jobcenter Herning søger snarest muligt en engageret medarbejder. Vi arbejder med at hjælpe borgere på ledighedsydelse tilbage på arbejdsmarkedet. Den enkelte rådgiver har alle roller, sags-behandling, jobkonsulentarbejde og er omkring fastholdelse. Det betyder, du får mulighed for at oparbej-de en god relation med borgerne, da du er deres primære person i jobcentret igennem hele forløbet.

Der kan være mange årsager til, at man får bevilget fleksjob, så derfor er det vigtigt, at du er åben for at samarbejde med alle typer mennesker, både i lange og korte forløb, og med funktionsnedsættelser af fy-sisk eller psykisk karakter.

Hverdagen i fleksjobteamet er præget af en høj arbejdsidentitet, en uformel omgangstone, stor faglighed, hjælpsomhed samt stor selvstændighed.

Arbejdet

 • Afholde motiverende borgersamtaler med henblik på at hjælpe borgeren tættere på arbejdsmarkedet/i arbejde
 • Lave ansættelser og fastholdelse
 • Deltage i rehabiliteringsmøder som repræsentant for fleksjobteamet
 • Tværfagligt samarbejde både med eksterne og interne samarbejdspartnere
 • Varetage administrative opgaver, relateret til indsatsen på området
 • Lave opsøgende arbejde og iværksætte praktikker for ledige fleksjobbere.

Faglige kvalifikationer

 • Du har en mellemlang, socialfaglig uddannelse
 • Du har erfaring fra området, eller et lignede område
 • Du er en dygtig kommunikator, både på skrift og i tale
 • Du kan anvende din faglighed til at motivere og hjælpe ledige fleksjobbere i arbejde. Men også til at råde og vejlede arbejdsgivere med fleksjobbere ansat
 • Du har lyst til at arbejde med alle typer mennesker, både med fysiske og psykiske udfordringer
 • Du kan arbejde selvstændigt og prioritere dine opgaver, da vi aldrig savner noget at lave.

Personlige kompetencer

 • Du er nysgerrig, åben og spørgelysten
 • Du kan bidrage til et godt arbejdsmiljø
 • Du er udviklingsorienteret og omstillingsparat.

Vi kan tilbyde

 • Et arbejde i et moderne jobcenter med åbne kontormiljøer
 • En god og inspirerende arbejdsplads
 • Sagssparring og faglig kollegial backup, en åben tone og en hjælpsom, afslappet omgangsform
 • En arbejdsplads med flekstid, styring af egen kalender og prioritering af egne opgaver i hverdagen
 • Stillingen er på 37 t/ugentligt og løn og ansættelsesvilkår ifølge gældende overenskomst.

Du er velkommen til at kontakte teamleder Pernille Gade på mail jobpg@herning.dk, såfremt du har yderligere spørgsmål eller ønsker en opringning.

Du forventes at have bil, som kan bruges i dit daglige arbejde.

Ansøgning inkl. CV samt relevante bilag skal være os i hænde senest den 19. december 2018.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt løbende.

Der modtages kun ansøgninger, sendt elektronisk via Herning Kommunes hjemmeside www.herning.dk