Herning Kommune

Herning Kommune

Chef til Handicap og Psykiatri

Om stillingen
Du står som chef for Handicap og Psykiatri i spidsen for den strategiske ledelse og mestrer balancerne mellem menneske, faglighed og økonomi i en politisk styret organisation.

Som chef er du Handicap og Psykiatris samlende figur, der skaber resultater gennem ledelsesmæssige fællesskaber i et stærkt samspil både i egen organisation og på tværs med interne og eksterne samarbejdspartnere. Udover at sikre en stabil drift, skal du have særligt fokus på at få skabt et højere ambitionsniveau på psykiatriområdet, nye løsninger på handicapområdet og overholdelse af de økonomiske rammer.

Du sikrer både udvikling og drift ud fra de politisk fastsatte mål og givne økonomiske vilkår. Området er politisk forankret i Social- og Sundhedsudvalget, hvis møder du deltager i.

Handicap og Psykiatris samlede økonomiske ramme udgør 282 mio. kr. og beskæftiger ca. 350 fuldtidsstillinger.

Din profil
Du er først og fremmest en stærk og kompetent leder med nogle års ledelseserfaring på et relevant niveau.

Erfaring fra en politisk styret organisation er et krav. Du har en intuitiv forståelse for, hvad det kræver at være en del af et politisk system. Med udgangspunkt i din politiske erfaring er du båret af en stærk loyalitet, i stand til at fungere som rådgiver og sparringspartner i krydsfeltet mellem embedsmand og politikere.

Din ledelsesstil er visionær, involverende og anerkendende med fokus på at skabe konkrete og økonomisk holdbare resultater. Du har erfaring med strategisk og tværorganisatorisk arbejde.

Du ved, at rollen som chef for Handicap og Psykiatri kræver en løsningsorienteret tilgang, understøttet af stærk kommunikation og formidling, der skaber følgeskab og commitment.

Du trives med og bevæger dig ubesværet i de mange relationelle samspil, der eksisterer i et område som Handicap og Psykiatri – et område, der er karakteriseret ved at have særlig offentlig bevågenhed. Et kendskab til og viden om Handicap- og Psykiatriområdet vil være en fordel, men ikke et krav for at søge stillingen. Har du viden fra andre specialiserede områder, ser vi det også som en relevant og væsentlig erfaring.

Derfor skal du vælge os
Handicap og Psykiatri har en god faglig udvikling og en solid drift. Handicap og Psykiatri arbejder for, at borgerne opnår størst mulig livskvalitet og mestring med ansvar for og indflydelse på eget liv.

Vi ønsker fortsat veluddannede og kompetente medarbejdere, som sammen med ledelsen og det omkringliggende samfund engagerer sig i løsningen af kerneopgaven.

Handicapområdet er økonomisk presset, og der skal konstant findes nye og mere effektive løsninger. Psykiatriområdet er et udviklingsområde, hvor der vil skulle udvikles nye ambitioner bl.a. inden for den nære og sammenhængende psykiatri. Du skal derfor kunne trives i og tiltales af et konstant krydspres mellem ønske om udvikling på den ene side og økonomisk pres på den anden side. Der vil være et stort, men krævende ledelsesmæssigt råderum med store muligheder for at præge udvikling og retning sammen med dygtige og engagerede ledere og medarbejdere.

Hvis du vil vide mere
Kan du kontakte Søren Linér Christensen, direktør for Social, Sundhed og Beskæftigelse på telefon 6122 7505 eller ssbsc@herning.dk

Ansættelsesprocedure
Den nye chef for Handicap og Psykiatri forventes at tiltræde senest 1. april 2019.

Finder du jobbet interessant, kan du uploade ansøgning og CV (referencenummer: DK-05676) via Mercuri Urvals hjemmeside her. Her kan du også læse et kort notat om stillingen. Ansøgningsfristen udløber den 3. februar 2019.

Indledende samtaler forventes afholdt den 8. februar og eventuel anden samtale vil blive afholdt den 12. februar. I forbindelse med indkaldelse til samtale vil du blive bedt om at udfylde en personprofil.