Herning Kommune

Herning Kommune

Udviklingskonsulent med erfaring i projektledelse og udviklingsprocesser (barselsvikariat)

Herning Bibliotekerne søger pr. 1. april 2019 en barselsvikar som udviklingskonsulent til Centralbibliotek & Udvikling (CBU). Som udviklingskonsulent arbejder du ud i hele organisationen, der består af 54 medarbejdere. Samtidig understøtter du regionens 18 biblioteker med rådgivning, sparring og kompetenceudvikling i vores egenskab af centralbibliotek.

Dine opgaver

 • Understøtte og udvikle intern projektkultur og projektarbejdsformer, herunder videreudvikling af værktøjer
 • Administration af den samlede projektportefølje
 • Facilitere udviklingsprocesser og understøtte organisationsudvikling
 • Arbejde med regional kompetenceudvikling og læring, herunder e-læring
 • Projektleder for større projekter – internt og på tværs af biblioteker
 • Fundraising og ansøgninger.

Dine kvalifikationer

 • Relevant akademisk uddannelse
 • Relevant erhvervserfaring og kendskab til biblioteksområdet
 • Erfaring med projektledelse – gerne med en projektlederuddannelse i bagagen
 • Erfaring med facilitering af udviklingsprocesser, afholdelse af workshops og netværksdannelse
 • Erfaring med kompetenceudvikling og interesse for e-læring
 • Gode dansk- og engelskkundskaber i skrift og tale
 • Metodisk stærk med blik for sociale og kulturelle forhold i organisationer
 • Udadvendt, god til at samarbejde og indgå i relationer på tværs af faggrænser og kulturer.

Vores forventninger

Du vil lande i en organisation i rivende udvikling og med høje ambitioner til at opfylde egne og andres forventninger til vores indsats. Du skal kunne lide en omskiftelig hverdag med ansvar og mange bolde i spil, deadlines og udadvendte opgaver. Du trives i rollen som ambassadør og facilitator, hvor du balancerer i selvstændig opgaveløsning og samspil med andre på tværs af grænser, faggrænser og kulturer.

Vores opgaver

Du bliver en del af CBU, som er stabsfunktion for Herning Bibliotekerne og servicerer hele organisationen. Derudover understøtter CBU vores funktion som centralbibliotek for region Midtjyllands biblioteker. CBU’s opgave er at skabe de bedst mulige vilkår for regionens biblioteker ved at udvikle, igangsætte og drive aktiviteter og initiativer inden for biblioteksudvikling. Opgaverne ligger primært inden for områderne: uddannelse, netværk, ledelsesinformation, projektledelse og –koordinering, udviklingssamarbejde, koordinering, facilitering og faglig sparring. I CBU bliver du del af en mindre enhed med et godt fagligt, ambitiøst og uformelt miljø, hvor opgaverne løses både individuelt og i tæt samspil med hinanden.

Yderligere opgaver

Nærmere oplysninger om stillingen gives gerne af, områdeleder Mikkel Hartvig Haaning tlf. 22 11 93 34 mail bibmhh@herning.dk.

Løn- og ansættelsesvilkår

Vikariatet er på fuld tid og aflønnes efter gældende overenskomst og principperne i ny løn.

Lønniveauet ligger på 25-35.000 kr. om måneden afhængig af kvalifikationer.

Ansøgningsfrist

25. januar 2019 kl. 12.00.

Kun ansøgere som har søgt online via ansøgningsskema på Herning Kommunes hjemmeside www.herning.dk vil komme i betragtning.

Samtaler forventes afviklet onsdag den 6. februar 2019.