Herning Kommune

Herning Kommune

Genopslag - Leder til dagplejen

Vi søger en engageret og dygtig leder, der vil være med til at gøre dagplejen i Herning Kommune til Danmarks bedste dagpleje.

I Herning Kommune er dagtilbuds- og skoleområdet samlet i Center for Børn og Læring. Denne organisering skal understøtte et politisk ønske om at skabe sammenhæng og kontinuitet i børn og unges liv i Herning Kommune. Organiseringen skal også understøtte en målsætning om, at alle børn skal blive en del af fællesskabet, og alle skal blive så dygtige de kan.

Det kræver, at de ansvarlige ledere på området spiller sammen og spiller hinanden gode. Det er ambitionen at understøtte et ledelsessyn, hvor det handler om medindflydelse, medansvar, professionalisme og udfoldelsesfrihed. Det handler desuden om at kunne lede såvel "nedad og opad" som "til siden".

Vi ønsker i Center for Børn og Læring at have landets bedste ledere. Det fortjener børnene, de unge og medarbejderne.

Vi kan tilbyde

 • et attraktivt lederjob med ansvaret for 240 medarbejdere og 840 børn
 • en lederstilling i en stor kommune, der har fokus på udvikling og handlekraft
 • at du som leder får en stor berøringsflade både internt og eksternt
 • at du kommer til at deltage i vores Q udvalg
 • at du tilknyttes et ledernetværk
 • en attraktiv løn.

Opgaver og ansvar

 • du har det overordnede økonomiske, faglige samt personale- og styringsmæssige ansvar for dagplejen
 • du skal som leder kunne sætte meningsfuld retning via en klar vision for organisationen
 • du skal igangsætte, koordinere, understøtte, følge op, afslutte og evaluere på opgaver og projekter
 • du skal give daglig sparring og støtte til både dagplejekonsulenterne og de administrative medarbejdere.

Dine kompetencer

 • du skal som udgangspunkt være uddannet pædagog og have ledererfaring
 • du skal have en stærk lederidentitet og turde tage ledelsen
 • du skal have styr på kapacitets- og økonomistyring
 • du har stærke mundtlige og skriftlige kompetencer
 • du er empatisk og god til at skabe relationer
 • du er fleksibel og serviceminded
 • du arbejder positivt og loyalt med de trufne beslutninger
 • du har overblik og kan have mange bolde i luften, også i pressede situationer
 • du skal have analytisk og strategisk sans.

Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst og principperne om NY løn.

Yderligere oplysninger

Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte leder af administration og pædagogik, Jørn Thomsen på tlf. 29 16 07 23 eller cbljt@herning.dk

Ansøgningsfrist

Ansøgning inklusiv relevante bilag skal være os i hænde senest den 1. februar 2019 kl. 12:00 og skal indsendes via Herning Kommunes hjemmeside.

Der vil blive afholdt to samtalerunder, henholdsvis den 6. og den 26. februar 2019.

Der vil blive udarbejdet personprofil på de personer, der går videre til 2. samtalerunde.