Herning Kommune

Herning Kommune

Centerchef for Center for Børn og Forebyggelse

Herning kommune har på det specialiserede børne- og ungeområde i de seneste fem år været i en rivende faglig udvikling. Det har resulteret i en redefinering af måden hvorpå børn, unge og familiers udvikling understøttes og en ændret organisering af arbejdet. Det er det vi kalder "Herningmodellen".

Vi har brug for en stærk centerchef, der vil og kan stå i spidsen for videreudvikling og yderligere konsolidering af dette vigtige arbejde.

Om stillingen

Er du vores nye chef, skal du lede et område med cirka 450 medarbejdere fordelt over en bred vifte af fagligheder.

Du har som chef ansvar for driften af et komplekst område bestående af myndighedsfunktionen, forebyggende indsatser og udføreområdet. Du skal desuden bidrage til at videreudvikle visioner og være med til at skabe de nye, gode idéer, og dermed sikre et ambitiøst børne- og ungeområde i fremtiden.

Din profil

Er du vores nye chef, ligger din styrke i strategiske og faglige kompetencer inden for det specialiserede børne- og ungeområde. Det skal vise sig gennem evnen til at balancere faglige og økonomiske hensyn inden for rammerne af Børne- og Ungepolitikken og Herning kommunes styringsprincipper. Det falder dig naturligt at inddrage andre, og du er dygtigt til at kommunikere og skabe langtidsholdbare relationer.

Som chef er du ikke bange for at vise handlekraft og mod. Udover disse ledelsesmæssige kompetencer lægger vi særlig vægt på, at du:
  • kan omsætte strategier til resultater gennem ledelse af ledere og samtidigt har lyst og evne til at være tæt på opgaveløsningen
  • har solid erfaring med ledelse i den offentlige sektor og indgående kendskab til det specialiserede børne- og ungeområde
  • har en relevant uddannelse og gerne kendskab til professionerne på børne- og ungeområdet
  • formår at holde fast i de store linjer og sikrer at faglighed, økonomi og politiske prioriteringer går hånd i hånd. Du har flair for, hvad der er vigtigt i forhold til ledelse "nedad, opad og udad" samt til det politiske niveau
  • du er i stand til gennem ledelse af ledere at give plads til dygtige medarbejdere, der trives med at tage ansvar, samtidig med, at du mestrer at afbalancere behovet for opfølgning, sparring og kontrol.

Derfor skal du vælge os

Hvis din profil matcher det, du allerede har læst, vil du finde dig tilpas i et job med masser af faglige udfordringer og store muligheder for at sætte dit aftryk på det specialiserede børne- og ungeområde.

Du vil blive en del af et spændende fagområde, som altid er i bevægelse, og hvor det tværfaglige og tværgående samarbejde er en naturlig del af det daglige arbejde.

Du vil komme ind i en kommune med fokus på ledelse og ledelsesudvikling, hvilket både giver udviklingsmuligheder for dig som leder, og en spændende opgave med at videreudvikle ledelseskompetencerne i centret.

Den nye chef for det specialiserede børne- og ungeområde kan forhåbentligt tiltræde senest 1. april 2019.

Du kan desuden læse mere om stillingen her
 

Om Herning Kommune

I Herning Kommune er vi altid på udkig efter nye muligheder. Vi har modet til at tænke stort og gå nye veje for at skabe det, vi skal leve af og de rammer, vi skal leve i. Her er alle muligheder for at leve et godt liv og indfri sine drømme. Vores stærke sammenhold giver nærhed i hverdagen og stor handlekraft til at gribe mulighederne og få ting til at ske. Derfor har vi attraktive rammer om hverdagslivet og erhvervslivet. Samtidig har vi et levende sports- og kulturliv, der giver genlyd. Det gør Herning Kommune til et godt sted at bo, arbejde, drive virksomhed og uddanne sig.

Yderligere oplysninger

For yderligere oplysninger, kontakt direktør Louise Raunkjær på tlf. 20 94 85 86 eller louise.raunkjaer@herning.dk

Ansøgningsfrist

Vi skal have modtaget din ansøgning senest den 17. februar 2019.

Indledende samtaler forventes afholdt den 20. februar og anden samtale vil blive afholdt den 25. februar. I forbindelse med anden samtale vil du blive bedt om at udfylde en personprofil og gennemføre en kognitiv test.