Herning Kommune

Herning Kommune

To kompetente økonomikonsulenter til Budget og Analyse

I Herning Kommune tænker vi stort og går nye veje. Indbyggertallet på knap 90.000 vokser hele tiden og kommunens styrkepositioner inden for erhverv og events hegnes ind af et stærkt foreningsliv, masser af smuk natur og trygge lokalsamfund. Det stiller krav om en balanceret økonomi, hvor der skal være råd til både velfærd og anlæg.

På den baggrund har Herning Kommune i slutningen af 2018 etableret en ny Budget- og Analyseafdeling med henblik på at styrke den samlede økonomistyring og blive endnu bedre til både at udarbejde og udnytte forskellige analyser og nøgletal.

Vi søger lige nu to nye kollegaer, der brænder for kommunaløkonomi og som har lyst til at være med til at styre og udvikle ”det økonomiske maskinrum” i Herning Kommune.

Om stillingerne

De to økonomikonsulenter vil få forskellige ansvarsområder, hvor den endelige opgaveportefølje tilpasses, når vi kender kompetencerne for vores nye kollegaer.

De opgaver og ansvarsområder, der er i spil i forhold til stillingerne, omhandler:
  • Større analyseopgaver, herunder koordinering og styring
  • Udarbejdelse og granskning af nøgletal
  • Udarbejdelse af præsentationer, notater, sagsfremstillinger m.v.
  • Tilskud og udligning samt indkomstskatter – budgettering og diverse bagvedliggende analyser, Økonomiaftalen, Lov- og Cirkulæreprogram (DUT), Beskæftigelsestilskud, kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet (KMF) m.v.
  • Vedligeholdelse og udvikling af økonomiske styringsdokumenter
  • Økonomisk sagsbehandling, herunder sparring ift. dagsordenspunkter til politiske udvalg

Din profil

Du har et solidt kendskab til kommunaløkonomi, herunder budgetlægning og overordnet økonomistyring. Du evner at skabe overblik, er en god kommunikator både i skrift og tale og kan formidle og ”oversætte” økonomiske budskaber til ikke-økonomer i vores organisation. Du er god til at lytte og kan bruge din gode dømmekraft til at vurdere, hvornår du er nødt til at stå fast. Du er analytisk og undersøgende og en god afslutter. Og så arbejder du naturligvis helhedsorienteret og kan begå dig på alle niveauer i organisationen og på tværs af faggrupper.

Vi forestiller os, at du er uddannet bachelor eller kandidat inden for økonomi / samfundsvidenskab eller har en offentlig administrativ baggrund suppleret med økonomi. Det afgørende er, at du har et godt fagligt fundament og motivation til at indgå i en organisation, hvor fokus er på den fælles opgaveløsning.

Om Budget og Analyse

Budget og Analyse er en del af Direktionens Stab i Herning Kommune. Afdelingens syv medarbejdere har direkte reference til Budget- og Analysechefen.
Vi har ansvaret for den overordnede økonomistyring og den overordnede budgetproces. Desuden spiller vi en vigtig rolle i den løbende økonomiske sagsbehandling bl.a. ved understøttelse af beslutningsoplæg med analyser og nøgletal.

Herudover forestår og koordinerer vi kommunens budgetopfølgninger, udarbejder befolkningsprognoser, er med når kommunens årsregnskab udarbejdes og løser desuden en lang række ad hoc opgaver i forbindelse med den løbende økonomistyring i kommunen.

Derfor skal du vælge os

Hvis din profil matcher ovenstående, har du her muligheden for et attraktivt job med både gode kollegaer og samtidig masser af faglige udfordringer og store muligheder for at sætte dit aftryk på opgaveløsningen.

Du vil blive en del af et spændende fagområde, som altid er i bevægelse, og hvor det tværfaglige og tværgående samarbejde er en naturlig del af det daglige arbejde.

Hvis du vil vide mere

Du er meget velkommen til at kontakte Budget- og Analysechef Anne Marie Muff på tlf. 9628 2223 / 2083 7280 eller mail: anne.marie.muff@herning.dk, hvis du vil vide mere om stillingerne.

Ansøgning

Vi håber, at vores to nye kollegaer kan tiltræde senest den 1. april 2019.

Ansøgningsfristen er den 17. februar 2019.

Indledende samtale afholdes den 20. februar 2019 og anden samtale afholdes den 25. februar 2019.
I forbindelse med anden samtale vil du blive bedt om at udfylde en personprofil og gennemføre en kognitiv test.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning, som du sender via knappen ”Søg stillingen” i højre side.