Herning Kommune

Herning Kommune

Sygeplejersker til Bocentret Bytoften

Vi søger to sygeplejersker til Bocentret på Bytoften Bo- og Aktivitetscenter.

Er du uddannet sygeplejerske og vil du være med til at udvikle Bytoften Bo- og Aktivitetscenter som Vestjysk kraftcenter for borgere med erhvervet hjerneskade? Har du erfaring eller har du lyst til af tilegne dig ny viden og kompetencer, så kan det være lige dig vi mangler i vores organisation!

Vi søger to sygeplejersker på en ansættelse mellem 25-37 timer pr. uge efter eget ønske. Der er weekendarbejde hver 3. weekend, lørdag og søndag kl. 7.00-13.00. Der er ingen aftenvagter.

Du skal holde os opdateret med det nyeste indenfor medicinhåndtering, tage del i den daglige pleje og deltage i teamsamarbejdet i afdelingen, Bocentret.

Bocentret er et længerevarende botilbud, der henvender sig til voksne personer med erhvervet hjerneskade. Beboerne har betydelige varige fysiske og kognitive funktionsnedsættelser.

Bytoften Bo- og Aktivitetscenter, et bo- og aktivitetstilbud for voksne med fysiske handicap og erhvervet hjerneskade. Der er i alt 42 boliger, hvor af Bocentret har de 22 lejligheder. Endvidere er der seks er midlertidige boliger til rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade, otte lejligheder i en skærmet enhed og seks pladser i vores bofællesskab. Vi har derudover en fysioterapi, aktivitetscenter, bostøtte til hjerneskadede borgere i Herning Kommune, storkøkken og købmandsbutik.

Du kan forvente at skulle

  • facilitere til systematisk dokumentation og evaluering af de 12 sygeplejefaglige indsatsområder
  • facilitere til systematisk dokumentation og evaluering af mål og delmål
  • medvirke til at den plejefaglige indsats igangsættes, opfølges og evalueres i forhold til anvisninger og lovgivning
  • have overblik over opgaverne i forbindelse med den daglige pleje
  • bidrage til at udvikle Bytoftens sygeplejefaglige indsatser, herunder intern undervisning
  • arbejder i et tværfagligt team, der har afsæt i en neuropædagogisk tilgang til beboerne
  • fungerer som daglig vejleder for sygeplejestuderende.

Vi tilbyder

  • et veltilrettelagt introforløb
  • et fagligt udfordrende job
  • en organisation med høj faglighed. 

Tiltrædelsesdatoen for stillingen er den 1. april 2019.

Løn efter overenskomsten og principperne for Ny Løn.

Læs mere på vores hjemmeside (OBS ny hjemmeside er under udarbejdelse)

Yderligere oplysninger

Vil du have yderligere oplysninger, kan du kontakte afdelingsleder Linne Mønsted på tlf. 96 28 47 46 eller koblm@herning.dk eller afdelingsleder Charlotte Würtz på tlf. 9628 4718 eller kobcw@herning.dk

Ansøgningsfrist

Vi skal have modtaget din ansøgning senest tirsdag den 19. februar 2019 kl. 9.00.

Samtaler vil blive afholdt tirsdag den 26. februar.