Herning Kommune

Herning Kommune

Konsulent til Jobcenter Herning

Jobcenter Herning søger konsulent med interesse og flair for IT, analyse, markedsføring og kommunikation.

Har du nemt ved at sætte dig ind i IT-systemer og datakilder?
Har du interesse for markedsføring, kommunikation og sociale medier?
Kan du øge Jobcenter Hernings synlighed på digitale platforme?
Bevarer du overblikket, og kan du drive komplekse processer med flere samarbejdspartnere?
Falder det dig naturligt og får du energi ved at videreformidle din viden i et lettilgængeligt sprog på alle niveauer?
Trives du i en omskiftelig hverdag med høj grad af mulighed for selv at have indflydelse på opgavetil-rettelæggelsen?

Hvis du kan svare ja til disse spørgsmål, så er du måske Jobcenter Hernings nye medarbejder.

I Jobcenter Herning har vi en ambition om at videreudvikle en datadrevet virksomhedsservice, hvor vi på bedste vis anvender data til at iværksætte strategiske indsatser, der har til formål at matche efter-spørgslen efter arbejdskraft i det lokale erhvervsliv med udbuddet af erhvervskompetencer blandt ledige i kommunen.

Vi søger efter en nøglemedarbejder, der har lysten og evnerne til at drive denne proces i mål. Udover videreudviklingen af en datadrevet virksomhedsservice vil du desuden spille en vigtig intern rolle i for-bindelse med processer og koordinering af den generelle virksomhedsrettede indsats samt support vedrørende IT og løbende undervisning af medarbejdere i brugen af diverse IT-systemer.

Jobcenteret ønsker samtidig at blive mere synlig og aktiv på de sociale medier, især linkedIn, samt at skabe øget kendskab til jobcenterets hjemmeside og mere synlighed om jobcenterets arbejde i pres-sen. I dette arbejde vil du få en central rolle.

Du får med andre ord muligheden for at udfylde en spændende dobbeltrolle, hvor ikke to dage er ens.

Primære arbejdsopgaver

 • Skabe overblik over eksisterende IT-systemer og datakilder i den virksomhedsrettede beskæftigel-ses indsats
 • Sikre tilstedeværelse i relevante medier og på relevante platforme
 • Analyse af hvordan de enkelte systemer og datakilder anvendes bedst muligt i det virksomheds-rettede arbejde
 • Koordinering og kommunikation med eksterne samarbejdspartnere
 • Udarbejdelse af analyser og andre skriftlige produkter
 • Indspark til processen om koordineringen af den fælles virksomhedsrettede indsats på tværs af beskæftigelsesafdelingen i Herning Kommune
 • Undervisning i brugen af IT-systemer, supportfunktion og hjælp med løbende opsætning.

Vi forventer/ønsker, at du

 • Har en relevant mellemlang/lang, videregående uddannelse
 • Har nemt ved at sætte dig ind i IT-systemer og datakilder på beskæftigelsesområdet (erfaring fra området er ikke et krav, men en fordel)
 • God til at kommunikerer på alle niveauer
 • Er struktureret, analytisk og i besiddelse af et ”afslutter-gen”
 • Formår at have øje for både overblik og detaljer i komplekse processer
 • Er nysgerrig og selvstændig i opgaveløsningen.

Vi tilbyder

 • Gode kolleger i et godt arbejdsmiljø, godt humør og høj arbejdsmoral
 • God faglig vejledning og sparring
 • Indflydelse på og ansvar for egne opgaver
 • En fuldtids stilling (37 timer/uge).

Jobcenter Herning - som er en del af beskæftigelsesafdelingen under Herning Kommune - indgår i et samlet JobcenterCampus Herning som forener vores mange beskæftigelsesrettede indsatser.

Jobcentret er etableret på Godsbanevej 1B i nye fysiske rammer, der afspejler vores ambitioner om at skabe gennemsigtighed, fælles kultur og sammenhæng i kommunens beskæftigelsesindsats.

Løn og ansættelsesvilkår

ifølge gældende overenskomst samt efter principperne i Ny Løn.

Såfremt du har brug for yderligere oplysninger, kontakt da afsnitsleder Helle Ravn på enten telefon 96 28 50 35 eller pr. mail: jobhr@herning.dk

Ansøgning

inkl. CV samt relevante bilag skal være os i hænde senest den 17. februar 2019.

Der forventes gennemført ansættelsessamtaler i uge 8 og 9.

Der modtages kun ansøgninger, sendt elektronisk via Herning Kommunes hjemmeside www.herning.dk