Herning Kommune

Herning Kommune

To audiologopæder / logopæder til Taleafdelingen, Center for Kommunikation

Center for Kommunikation (CfK) søger 2 audiologopæder / logopæder til Taleafdelingen med ansæt- telse 1. april 2019.

De 2 stillinger er på henholdsvis 30 timer og 37 timer ugentligt.

Taleafdelingen består af 8 engagerede logopæder og audiologopæder samt en afdelingsleder. Afdelingen dækker opgaver indenfor stemme-, stamme- og taleområdet. Opgaverne omhandler udredning, individuel undervisning og holdundervisning til borgere. Derudover rådgiver og vejleder vi borgere, pårørende og fagpersoner.

CfK dækker et stort geografisk område, hvor kørekort kategori B er en nødvendighed.

Vores nye medarbejdere forventes primært at skulle dække opgaver i den nordlige del af af CfK‘s område, dvs. Lemvig, Struer og Holstebro kommuner.

Vores nye medarbejdere har

 • Erfaring med eller kendskab til stemmeområdet og hjerneskadeområdet
 • Erfaring med at søge ny viden og holde sig opdateret indenfor områderne

Vi tilbyder

 • Introduktionsforløb med oplæring og faglig supervision
 • Mulighed for kompetenceudvikling
 • En hverdag, hvor du både har mulighed for at arbejde selvstændigt og kolleger at sparre med
 • Løbende faglig sparring og deltagelse i faglige udviklingsaktiviteter
 • En arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø

På det personlige og faglige plan forventer vi, at vores nye medarbejdere

 • Er gode til at skabe kontakt til de borgere, pårørende, kolleger og andre fagpersoner, de møder i deres arbejde
 • Evner at samarbejde internt såvel som eksternt med mange forskellige faggrupper
 • Sparrer og videndeler med kolleger
 • Er i stand til at arbejde selvstændigt
 • Er engagerede og interesserede i kontinuerlig faglig udvikling

Center for Kommunikation er en undervisningsinstitution under Herning Kommune.

Vi varetager kompenserende specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til voksne og børn med kommunikationsvanskeligheder (se www.cfk-herning.dk)

Lovgrundlaget for vores område er primært Lov om specialundervisning for voksne og Lov om social service.

Løn og ansættelsesvilkår

efter gældende overenskomst.

Ansøgningsfrist

til stillingerne er onsdag den 20. februar kl 12.00. Ansættelsessamtaler planlægges afholdt mandag den 25. februar.

Ønskes yderligere oplysninger

kan Afdelingsleder Kathrine Anderskou eller Forstander Louise Schjønning kontaktes på telefon 96 28 49 00.

Ansøgningen skal sendes elektronisk via Herning Kommunes hjemmeside (www.herning.dk, vælg „Job“, find stillingen og vælg „Søg stillingen“).