Herning Kommune

Herning Kommune

Genopslag - Faglig leder til Visitationsenheden, Sundhed og Ældre

Vil du være med til at stå i spidsen for en fortsat styrkelse af det tværgående, faglige og strategiske arbejde i Visitationsenheden og har du lyst til at blive en del af en dynamisk og professionel afdelingen, så er denne stilling måske noget for dig…

Om stillingen

Visitationsenheden er en myndighedsafdeling i Sundhed og Ældre, og som faglig leder vil du referere direkte til chefen for Visitationsenheden, som også har personaleledelsen af afdelingen. På sigt forventes det, at den faglige leder også skal varetage personaleledelse.

Afdelingen består af 22 social- og sundhedsfaglige medarbejdere, 2 faglige ledere (med forskellige ansvarsområder) og en chef.

Afdelingen udfører myndighedsopgaver til borgere over 18 år inden for servicelovens §§ 83-121. Det handler bl.a. om visitation til; hjemmehjælp, bostøtte, botilbud, ældre- og plejeboliger, midlertidige ophold, pasnings- og plejeorlov og handicapkørsel. Derudover varetages området for borgere med erhvervet hjerneskader.

Vi søger en faglig leder, som vil gå foran, er proaktiv og formår at skabe motivation og udvikling i sagsbehandlingen til gavn for kommunens borgere.

Visitationsenheden er en velfungerende afdeling, hvor tingene går stærkt og hverdagen bl.a. er præget af dagsordener som helhedsorienteret sagsbehandling, sagsafgørelser, det nære sundhedsvæsen, koordinering af udskrivelser fra hospitalet og midlertidige ophold.

Vores nye faglige leder skal kunne bevare overblikket og systematisk udføre og følge op på de igangsatte tiltag og dermed sikre en succesfuld implementering.

Vi forventer, at dine opgaver bliver at

 • Varetage rollen som pårørendevejleder.
 • Yde faglig sparring til visitatorerne i konkrete sager.
 • Deltage i visitations- og teammøder.
 • Sikre sammenhæng mellem afgørelser, serviceniveau og lovgivningen.
 • Føre tilsyn med kommunale og private leverandører.
 • Udarbejde retningslinjer/arbejdsgange samt sørge for implementering heraf.
 • Følge op på og prioritere visitatorernes opgaveportefølje.
 • Sikre og udvikle det tværgående og tværfaglige samarbejde både internt i kommunen, men også med regionen samt med vores leverandører.

Vi ønsker, at du

 • Besidder et stort engagement og kan sætte borgeren i centrum – og kan medvirke til at sikre, at vores borgere kan være mest muligt ”herre i eget herre liv”.
 • Har en relevant social- og eller sundhedsfaglig uddannelse, fx sygeplejerske, terapeut eller socialrådgiver.
 • Har stor interesse for sundheds- og ældreområdet, og meget gerne erfaring fra myndighedsområdet, dette er dog ikke et krav.
 • Ser lovgivningen som en ufravigelig overordnet ramme for det social- og sundhedsfaglige arbejde.
 • Prioriterer kvalitet højt samt har en systematisk tilgang til dine arbejdsopgaver.
 • Har gode kommunikative evner i tale og på skrift.
 • Er robust med en positiv og anerkendende tilgang, som kan inspirere og skabe motivation og trivsel.

Vi kan tilbyde

 • Muligheden for at arbejde selvstændigt med dine ansvarsområder og kollegialt i samspil med et dynamisk ledelsesteam.
 • Løbende faglig udvikling og opkvalificering.
 • En arbejdsplads i konstant udvikling, som skal være gearet til at navigere i det nære sundhedsvæsen og sikre helhedsorienteret sagsbehandling.
 • Gode kollegaer, som værdsætter positivitet, engagement og humor.

Løn- og ansættelsesvilkår

Du vil blive ansat i henhold til gældende overenskomst og aflønnet efter principperne om lokal løndannelse.

Kørekort er en nødvendighed.

Ansøgningsfrist

23. maj 2019.

Ansættelsessamtaler afholdes den 12. juni 2019.

Yderligere information

Ønsker du yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte chef for Visitationsenheden, Birgitte Nystrup Andersen, på tlf. 51 31 57 89 eller mail vieba@herning.dk.

I forbindelse med indkaldelse til samtale vil du blive bedt om at udfylde en personprofil.