Herning Kommune

Herning Kommune

Stabschef til Staben for Sundhed og Ældre

22 engagerede og dygtige medarbejdere søger ny chef.


Herning Kommune ønsker at besætte stillingen som stabschef i Sundhed og Ældre pr. 1. august 2019. Herning Kommune søger en ny stabschef for Staben for Sundhed og Ældre, da den nuværende stabschef er blevet sundheds- og ældrechef i Herning Kommune.

Du vil blive ansvarlig for at lede en i forvejen velfungerende og effektiv stabsfunktion, som løser en række meget forskelligartede drifts- og udviklingsopgaver på tværs af Sundhed og Ældre, og i nogle tilfælde den øvrige kommunale organisation.

Der lægges vægt på, at du besidder en række formelle kvalifikationer i forhold til uddannelse og erfaring, samt en række ledelsesmæssige og personlige kompetencer. Vi ser gerne, at du har

  • en akademisk uddannelse, sandsynligvis samfundsvidenskabelig
  • erfaring med arbejdet i en politisk ledet organisation, herunder politisk betjening og økonomistyring
  • evne til, og erfaring med, at lede erfarne, kompetente og selvledende medarbejdere
  • øje for, og evne til, at sætte medarbejdernes idéer i spil
  • et stort overblik, der sikrer såvel det strategiske blik samt en vis detaljeringsgrad i forbindelse med opgaveløsningen
  • stærke formidlingsevner, og med en positiv gennemslagskraft skaber resultater i samarbejde med resten af organisationen
  • kendskab til sundheds- og ældreområdet - dette er en fordel, men ikke et krav.

Du skal kunne holde afdelingen på sporet, og være klar over, at stabsfunktionen er en afgørende støttefunktion for hele Sundhed og Ældre. Det er centralt, at du har erfaring med at lede dedikerede og selvstændige medarbejdere, og at du er bevidst om ikke selv at løbe med alle boldene, men at uddelegere. Din tillidsbaserede ledelse skal sikre, at medarbejderne i Staben præsterer og medvirker aktivt til at løfte hele Sundhed og Ældre i opgaveløsningen. Du skal se og lede medarbejderne som en ressource, der er vigtig i hele organisationen for udviklingen af nye løsninger og muligheder.

Som stabschef har du en vigtig rolle som sparringspartner for sundheds- og ældrechefen, og for chefgruppen i Sundhed og Ældre. Du er bevidst om at orientere dig udadtil om hvad der sker på sundheds- og ældreområdet, ligesom du bistår sundheds- og ældrechefen med at sikre overblik over, og opfølgning på, de projekter og indsatser, der løbende sættes i gang i Sundhed og Ældre.

Det er væsentligt, at du er i stand til at tænke tværgående og helhedsorienteret og bidrager aktivt til det tværgående arbejde i Sundhed og Ældre, i forvaltningen og i hele Herning Kommune.

Du kan læse mere om stillingen og afdelingen i Jobprofil - Stabschef

Løn og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelse ifølge gældende overenskomst, efter principper om lokal løndannelse efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation.

Yderligere information

Du er velkommen til at kontakte sundheds- og ældrechef Anne Christmann Ramsgaard på telefon 96 28 40 70, hvis du har uddybende spørgsmål.

Tidsplan for ansættelsen

Ansøgningsfrist: 27. maj 2019

Første samtale afholdes 17. juni 2019
Anden samtale afholdes eventuelt 21. juni 2019

Der gennemføres test i forbindelse med processen.