Herning Kommune

Herning Kommune

Pædagog til daginstitutionen Galaxen

Vi søger en pædagog der vil være med til at præge det pædagogiske indhold i vores nye institution.

Galaxen er en selvejende daginstitution i Herning midtby.

Vi har 150 børn fordelt på 4 vuggestuegrupper, 4 børnehavegrupper samt 2 specialgrupper.

Sidst i oktober 2018 flyttede vi ind i vores helt nye institution på Brorsonsvej 6.

Galaxen er opdelt i tre klynger, to klynger med hver 2 vuggestuegrupper og 2 børnehavegrupper og en klynge med 2 specialgrupper.

Galaxen ligger side om side med Brændgårdskolen som vi naturligvis har et samarbejde med.

Børnehaven blev i 2018 certificeret som en ”Sangglad Daginstitution”.

Den ledige stilling er i børnehaven og er på 30 timer.

Vi søger en pædagog som

 • Brænder for hverdagslivet og det pædagogiske arbejde i en 0 – 6 års institution
 • Kan bruge sin faglige viden til at skabe gode legemiljøer og pædagogiske aktiviteter hvor børnene trives, udvikles og lærer
 • Har god energi, godt humør, samt er positiv og anerkendende i kommunikationen og relationen til børn, forældre og kollegaer
 • Hurtigt kan skabe sig overblik, er initiativrig og udviklingsorienteret
 • Har lyst til at lege og har erfaring med eller interesse for motorik
 • Har lyst til udelivet, både på boldbanen, på legepladsen og i skoven
 • Kan reflektere over egen pædagogiske praksis, kan dokumentere og dele sin viden og erfaring i sparring med kollegaer for at bevare og udvikle pædagogikken
 • Kan arbejde selvstændigt og samtidigt indgå i et teamsamarbejde med de øvrige kollegaer på stuen, teamet og resten af institutionen samt kan tage følgeskab for fælles beslutninger
 • Har et positivt livssyn, er fleksibel, omstillingsparat og løsningsorienteret
 • Prioriterer et professionelt forældresamarbejde med barnet i centrum, hvor nøgleordet er samarbejde
 • Kan formulere sig skriftligt og kan bruge it som arbejdsredskab

Galaxen kan tilbyde

 • Et miljø, der værdsætter mangfoldighed. I Galaxen rummer vi børn med forskellige kulturelle og etniske baggrunde samt børn med forskellige udfordringer og handicaps.
 • En institution der har som mål at skabe et trygt og imødekommende kreativt miljø, der med glæde og livskvalitet på alle måder styrker barnets udviklings- og læringsforudsætninger
 • En institution i konstant udvikling
 • En engageret personalegruppe, som ser forskelligheder som en styrke
 • En anerkendende pædagogisk tilgang baseret på Herning Model Dagtilbud (DUÅ)
 • En institution der vægter forældresamarbejdet højt
 • 40 kollegaer med høj faglighed og godt humør
 • Sidst men ikke mindst en flok dejlige børn…

Læs mere om os på vores hjemmeside: galaxen.herning.dk.

Ansøgningsfrist

tirsdag den 21. maj kl. 12.00

Samtaler forventes afholdt i uge 21

Løn og ansættelsesforhold

efter gældende regler.

Spørgsmål til ovenstående kontakt

Pædagogisk leder Iben Bollerup 51 18 90 39 eller Institutionsleder Susanne Kondrup 24 79 17 19.