Herning Kommune

Herning Kommune

Pædagogisk leder Haderup Børnehus

Tydelig, pædagogisk fagligt stærk, humoristisk og ikke mindst super glad for børn? Er det dig og du samtidig har mod og lyst til at prøve kræfter med en stilling, der kræver lidt mere end en ”almindelig” pædagogisk leder, så skal du endelig læse videre.

Haderup Børnehus søger en pædagogisk leder, som er parat til at stå med det meste af den daglige ledelse af vuggestue og børnehave, der lige nu rummer 10 vuggestuebørn og 44 børnehavebørn. Endvidere forventes du også at være blandt børnene nogle timer hver uge. Det faste personale består pt af 5 pædagoger og 5 medhjælpere.

Haderup Børnehus er en del af Haderup Skole og Børnehus og i det daglige vil du komme til at arbejde i tæt samarbejde med fællesleder og viceskoleleder. En stor del af dine opgaver vil være at have styr på dagligdagen, arbejdsplan, forældekontakt ikke mindst implementeringen af de nye styrkede læreplaner.
Vi er beliggende i Haderup, en dejlig landsby midt mellem Herning, Holstebro, Skive og Viborg. Vi har en engageret forældrekreds, hvor forældrene gerne vil både børnehus og skole og bakker op omkring vores forskellige tiltag med stor entusiasme.

Vores omgivelser er skøn natur med kort afstand til en lille skov og å. Vi har en bålhytte, som vi bruger meget, og vi benytter området dagligt til at udforske naturen og røre os.

Endvidere har vi en ny motoriksal midt i huset, hvor børnene kan blive motorisk ud- fordret, så der tilbringer vi også megen tid.

Stillingen er en fuldtidsstilling med tiltrædelse den 1. august 2019.

Vi ønsker en pædagogisk leder, der

 • Har en anerkendende tilgang og et positivt menneskesyn
 • Brænder for at arbejde med pædagogisk udvikling og mangfoldige udfordringer
 • Kan navigere i forhold til de forskellige pædagogiske redskaber og kan sætte en tydelig pædagogisk retning for Haderup Børnehus
 • Er tydelig i sin kommunikation og har stærke faglige kompetencer
 • Er i stand til at lede en personalegruppe
 • Er aktiv, loyal og engageret
 • Sætter forældresamarbejdet højt
 • Har evne og lyst til at motivere og dele viden
 • Har mod til insisterende involvering, når det er nødvendigt
 • Er indstillet på at arbejde konstruktivt og kritisk i ledelsesteam og sammen med fællesleder sætte retning

Vi forventer, at du er uddannet pædagog – meget gerne med ledelseserfaring og evt. diplom i ledelse.

Dine arbejdsopgaver

 • Pædagogfaglig daglig ledelse af daginstitutionen
 • Kompetenceudvikling og sparring til medarbejdere
 • Udarbejdelse af vagtplaner
 • Tovholder ved implementering af strategier og pædagogiske tiltag
 • Sikre vi arbejder i overensstemmelse med værdier og det pædagogiske grund- lag
 • I tæt samarbejde med fællesleder sikre et godt arbejdsmiljø og sund trivsel i daginstitutionen
 • Være en del af vagtplanen så der er en tæt kobling med det pædagogiske i dagligdagen

Vi kan tilbyde

 • En spændende arbejdsplads i en kommune, hvor der er mulighed for udvikling både pædagogisk og ledelsesfagligt.
 • En engageret og fagligt dygtig personalegruppe
 • En institution, der arbejder ud fra DUÅ-principper (Herningmodel Dagtilbud)
 • En spændende opgave med implementering af nye styrkede læreplaner
 • En engageret forældrekreds
 • SIDST, MEN IKKE MINDST - En flok helt vidunderlige børn i alderen 0,9 – 6 år

Vil du vide mere om stillingen

Du er velkommen til at kontakte fællesleder Dorthe Vestergaard på telefon 96 28 79 21/40 10 52 75 eller på mail haddv@herning.dk

Der er også mulighed for at lave en aftale om rundvisning i daginstitutionen.

Se endvidere vores hjemmeside for yderligere information http://fristedet.herning.dk/FrontEnd.aspx?id=92439

Løn og ansættelsesvilkår

Løn fastsættes med udgangspunkt i gældende overenskomst og forhåndsaftale.

Ansættelsesprocedure

Stillingen er med tiltrædelse den 1. august 2019. Der er ansøgningsfrist mandag den 9. juni 2019.

Ansøgning vedlagt CV og eksamensbevis samt øvrige relevante bilag sendes elektronisk via Herning Kommunes hjemmeside.

Samtaler afholdes torsdag den 27. juni.

I forbindelse med eventuel indkaldelse til samtale vil du blive bedt om at udfylde en personprofil, ligesom der vil blive arbejdet med en case som en del af selve ansættelsessamtalen.

Casen tager udgangspunkt i Lederkodeks, der er vedhæftet her.