Herning Kommune

Herning Kommune

Medarbejder til Høreafdelingen, Center for Kommunikation

Center for Kommunikation søger audiologiassistent til Høreafdelingen med ansættelse 1. august 2019.

Stillingen er på 37 timer ugentlig.

Vores nye medarbejder er uddannet audiologiassistent med erfaring i audiometri og tilpasning af høreapparater. Arbejdet skal primært være i Høreklinikken, hvor der foretages alle relevante undersøgelser til høreapparatbehandling samt tilpasning og justering af høreapparater.

Efter ønske og kvalifikationer kan der også være opgaver uden for klinikken, indkald for justering, afprøvning af høretekniske hjælpemidler, undervisning, og rådgivning og vejledning til borgere med høretab.

Høreklinikken er en del af Høreafdelingen, som består af 9 medarbejdere, hvis primære opgaver er rådgivning og vejledning til borgere med høretab, justering af høreapparater, afprøvning af høretekniske hjælpemidler, undervisning af borgere med tinnitus, undervisning af borgere med CI samt rådgivning og vejledning af erhvervsaktive borgere med høretab.

Center for Kommunikation dækker et stort geografisk område, hvorfor kørekort kategori B er en nødvendighed.

Center for Kommunikation driver en kommunal høreklinik med driftsaftale med Region Midtjylland.

På det personlige og faglige plan forventer vi, at vores nye medarbejder kan

  • Formidle og vejlede borgere, pårørende, kolleger og andre fagpersoner.
  • Samarbejde internt og eksternt med mange forskellige faggrupper
  • Sparre og vidensdele med kolleger

Center for Kommunikation er en undervisningsinstitution under Herning Kommune. Vi varetager kompenserende specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til voksne og børn med kommunikationsvanskeligheder.

Løn og ansættelsesforhold

efter gældende overenskomst.

Ansøgningsfrist

til stillingen er den 11. juni.

Ansættelsessamtaler planlægges afholdt den 14. juni.

Er datoen et problem for ansøger bedes det anført i ansøgningen.

Ønskes yderligere oplysninger kan flg. kontaktes

Afdelingsleder Ole Arndal på telefon 96 28 49 00 eller e-mail: cfkoa@herning.dk
Fagkoordinator Henriette Gadegaard på telefon 96 28 49 00 eller på e-mail: cfkhg@herning.dk

Læs mere om Center for Kommunikation på www.cfk-herning.dk